Koronavirus

Regler for serverings- og skjenkesteder i Oslo

Det er ikke lov å servere alkohol etter klokken 24:00. Dette gjelder i hele landet.

Registrer deg for å skjenke

For å kunne skjenke alkohol må virksomheten registrere seg hos Næringsetaten. 

Registrer deg hos Næringsetaten her

Vilkår for å skjenke

Fra og med 8. august klokken 24:00 (natt til 9. august) gjelder følgende vilkår for å kunne skjenke alkohol:

  • Det er forbudt å skjenke alkohol etter klokken 24:00.
  • Kun de som har registrert seg hos Næringsetaten kan skjenke alkohol.
  • Det ikke krav om matservering for å kunne servere alkohol. 
  • Servering av alkohol skal skje ved bordservering, dette kravet gjelder ikke for servering av mat. Det skal være sitteplasser til alle gjestene. 
  • Grunnleggende krav til smittevern skal ivaretas.
  • Det skal utarbeides en egen risikovurdering for smittevern.
  • Det skal utarbeides rutiner for god hygiene og godt renhold, og det skal sørges for at disse rutinene blir overholdt.
  • Det bør være minst 1 meter avstand mellom personer, også innad i en gruppe, med mindre disse er del av samme husstand.
  • Det bør ikke være mer enn maksimalt 20 personer samlet i en gruppe.

Plakater du kan henge opp

Mer informasjon

For serverings- og skjenkesteder 

For serveringssteder som ikke har alkoholservering

Forbudet mot servering av mat som buffet er opphevet fra og med 15. juli 2020. Dette gjelder også for Oslo, selv om Oslo kommune ikke oppdaterer sin forskrift før i august.

Tips oss om butikker og skjenkesteder som ikke overholder alkohollovgivningen

Leie av gategrunn