Koronavirus

Regler for serverings- og skjenkesteder i Oslo

Det er ikke lov å servere alkohol etter klokken 24:00. Dette gjelder i hele landet.

Registrer deg for å skjenke

For å kunne skjenke alkohol må virksomheten registrere seg hos Næringsetaten. 

Registrer deg hos Næringsetaten her

Vilkår for å skjenke

Fra og med 8. august klokken 24:00 gjelder følgende vilkår for å kunne skjenke alkohol:

 • Det er forbudt å skjenke alkohol etter klokken 24:00. Alt konsum av alkohol må opphøre senest 30 minutter etter dette.
 • Kun de som har registrert seg hos Næringsetaten kan skjenke alkohol.
 • Det ikke krav om matservering for å kunne servere alkohol. 
 • Servering av alkohol skal skje ved bordservering, dette kravet gjelder ikke for servering av mat. Det skal være sitteplasser til alle gjestene. 
 • Grunnleggende krav til smittevern skal ivaretas.
 • Det skal utarbeides en egen risikovurdering for smittevern.
 • Det skal utarbeides rutiner for god hygiene og godt renhold, og det skal sørges for at disse rutinene blir overholdt.
 • Det bør være minst 1 meter avstand mellom personer, også innad i en gruppe, med mindre disse er del av samme husstand.
 • Det bør ikke være mer enn maksimalt 20 personer samlet i en gruppe.

Frivillig registrering av gjestenes kontaktinformasjon

Serverings- og skjenkestedene anbefales å registrere gjestenes kontaktinformasjon, slik at en eventuell smittesporing blir enklere. Da er dette viktig å huske på:

 • Informer om formålet. Gjør det klart for gjestene hvilke opplysninger som registreres, hva de skal brukes til og hvor lenge de oppbevares. Dersom dere benytter et online bookingsystem, må gjestene informeres om at opplysninger fra bookingen kan bli brukt til smittesporing.
 • Registrer kun det nødvendige. Det vil være navn, kontaktopplysninger og tidsrommet gjestene har oppholdt seg i lokalene, og eventuelt hvor i lokalet de satt dersom det er snakk om større lokaler.
 • Pass på opplysningene. Sørg for at uvedkommende ikke får adgang til opplysningene som er registrert.
 • Ikke bruk opplysningene til andre formål. Opplysningene må kunne brukes til smitteoppsporing ved behov, og ikke andre formål, som for eksempel markedsføring.
 • Slett opplysningene fortløpende. Når opplysningene ikke lenger er relevante og det ikke er nødvendig å lagre dem med tanke på eventuell smittesporing, skal de slettes. Det vil vanligvis være tilstrekkelig med lagring i 10 dager.
 • Ha databehandleravtale. Hvis dere benytter en ekstern leverandør til besøksregistrering, vil denne leverandøren være en databehandler. Sørg for å ha på plass nødvendige avtaler.

Les mer om registrering av gjester på serverings- og skjenkesteder (PDF, 0,1MB)
Les mer på Datatilsynets sider

Kun bordservering av alkohol på arrangementer

Fra onsdag 19.08.2020 kl. 24.00 er det krav om bordservering av alkohol på arrangementer som har skjenkebevilling.

Kravet gjelder allerede for servering av alkohol på restaurant, kafe, bar, pub og andre utesteder.

Les mer om gjeldende regler for arrangementer.

Ved påvist koronsmitte

Ansvarlige for virksomheter hvor det påvises smitte, enten blant ansatte eller gjester, kan ringe 2180 2180 hvis de har spørsmål om karantene, testing og smittesporing. De vil da bli henvist til smittevernteamet i den bydelen virksomheten har tilhold.

Veiledning og maler

For serverings- og skjenkesteder 

For serveringssteder som ikke har alkoholservering

Plakater du kan henge opp

Mer informasjon

Tips oss om butikker og skjenkesteder som ikke overholder alkohollovgivningen

Leie av gategrunn