Til innhold
Koronavirus

Regler for serverings- og skjenkesteder i Oslo

Skjenkeforbudet oppheves fra og med 6. mai. Kun serveringssteder med mat- og bordservering kan holde åpent. Fra 1. juni kan også rene skjenkesteder starte sin virksomhet igjen.

Registrer deg for å skjenke

For å kunne skjenke alkohol må virksomheten registrere seg hos Næringsetaten. 

Registrer deg hos Næringsetaten her

Vilkår for å skjenke

Fra og med mandag 1. juni gjelder følgende vilkår for å kunne skjenke alkohol:

 • Kun de som har registrert seg hos Næringsetaten kan skjenke alkohol.
 • Fra 1. juni er det ikke krav om matservering for å kunne servere alkohol.
 • Servering av mat skal ikke skje som buffet.
 • Grunnleggende krav til smittevern skal ivaretas.
 • Det skal utarbeides en egen risikovurdering for smittevern.
 • Det skal utarbeides rutiner for god hygiene og godt renhold, og det skal sørges for at disse rutinene blir overholdt.
 • Virksomheten må ha sitteplasser og det skal praktiseres bordservering
  • Det bør ikke være mer enn maksimalt 20 personer samlet i en gruppe.
  • Det bør være minst 1 meter avstand mellom personer, også innad i en gruppe, med mindre disse er del av samme husstand.
 • Skjenketid til klokken 23:30 og åpningstid til klokken 24:00.

Plakater du kan henge opp

Mer informasjon

For serverings- og skjenkesteder 

For serveringssteder som ikke har alkoholservering

Byrådet vil endre sin forskrift i tråd med og fra det tidspunkt staten endrer sin Covid 19-forskrift for rene skjenkesteder

Tips oss om butikker og skjenkesteder som ikke overholder alkohollovgivningen

Leie av gategrunn