Rapporter covid 19

  • I statusrapporter (tidligere dagsrapporter) kan du lese mer om smitte, testing og vaksinering i Oslo.
  • Mobilitetsrapportene gir innsikt i mobilitetsbilde i Oslo.

Datagrunnlaget for rapportene kan være ulikt på grunn av etterregistrering. Derfor kan det forekomme avvik mellom tallene som presenteres i rapportene.