Skoler og barnehager

Fra mandag 17. januar fortsetter gult nivå i barnehager og på barne- og ungdomsskoler. Videregående skoler og voksenopplæringen går til grønt nivå.

Skoler

Grunnskolene organiseres ut fra gult nivå.  

Ved lokale utbrudd på enkeltskoler kan det for en periode innføres hjemmeundervisning eller andre tiltak som vil være nødvendig for å opprettholde en smittevernforsvarlig drift.

Skolene får utdelt selvtester for jevnlig testing av elever og til å teste ansatte ut av karantene i arbeidstiden.

Aktivitetsskoler

Aktivitetsskoler er åpne, med mulig redusert åpningstid ut fra lokale forhold og bemanningssituasjonen.

Barnehager

Barnehager er åpne og skal organiseres ut fra gult nivå i trafikklysmodellen. Ut fra lokale forhold og bemanningssituasjonen kan det være at barnehager i perioder vil ha redusert åpningstid eller må gå over til organisering på rødt nivå.

Gult nivå betyr:

  • Barna deles inn i grupper (kohorter) og disse holdes mest mulig adskilt.
  • Ulike lekeområder ute.
  • Ansatte må også holde avstand og begrense fysiske møter.

Barnehagene informerer foresatte om organisering og åpningstid.

Se mer informasjon om trafikklysmodellen på Utdanningsdirektoratets nettsider

Se også