Byggeplasser

Fra onsdag 16. juni er det endringer i forskrift om smittevern på byggeplasser i Oslo kommune.

Hva gjelder?

De til enhver tid gjeldende anbefalingene i Byggenæringens landsforening (BNL) bransjestandard om smittevern som skal følges på byggeplasser.

Det er det gule nivået i den nivådelte tabellen i BNLs bransjestandard som skal følges i Oslo.

At det er bransjestandarden som skal følges, har kommunen nedfelt i Forskrift om forebygging av koronasmitte i Oslo.

Hvor gjelder dette?

Reglene gjelder på alle byggeplasser i Oslo kommune og byggeplasser der Oslo kommune er byggherre.

Hvem gjelder dette for?

Alle som oppholder seg på bygg- og anleggsplasser i Oslo må følge disse reglene. Det gjelder også for bygg- og anleggsplassene utenfor Oslo når Oslo kommune er byggherre.

Hva menes med byggeplass?

Med byggeplass menes alt bygg- og anleggsarbeid som vil vare utover 15 virkedager eller den forventede arbeidsmengde overstiger 250 dagsverk.

Hvem har ansvaret?

Arbeidsgiver er ansvarlig for oppfølging av forskriften.

Når ansvar etter denne forskrift legges til arbeidsgiver omfatter det også et ansvar for innleide og selvstendige oppdragstakere, på samme måte som § 2-2 (1) i arbeidsmiljøloven.

Etterlevelse av bransjestandard skal kunne dokumenteres i form av planer, og oppslag på arbeidsplassen.