Råd og regler i Oslo

Smittevern for detaljhandelen i Oslo kommune

Utviklingen av Covid-19 smitte i Oslo er for tiden alvorlig. Byrådet har derfor innført tiltak for samfunnsliv, næringsvirksomhet og privatpersoner.

Hvor lenge varer dette?

Dette gjelder fram til og med 21. januar 2021, eller til forskriften blir endret.

Formål og krav

Formålet er å redusere omfanget av smitte gjennom brede tiltak som skal bidra til mindre sosial mobilitet og kontakt.

Følgende krav er særlig relevant for handelsstanden i Oslo:

 • krav om beregning av maksimalt antall kunder tillatt i lokalet.
 • plikt til bruk av munnbind når du ikke kan holde minst 1 meter avstand.

Til handelsstanden:

 • Informer om antall tillatte kunder i lokalet.
 • Sørg for at det ikke er flere kunder i lokalene enn det som er tillatt.
 • Tilby hånddesinfeksjon til kundene.
 • Oppfordre til bruk av munnbind.
 • Heng opp plakater om smittevern og marker tydelig avstand i områder med mange kunder.
 • Unngå salgsfremstøt som gjøre det vanskelig for kundene å holde god avstand.
 • Foreta en risikovurdering og følg opp gjennom internkontroll.
 • Tilrettelegg gjerne for netthandel eller andre løsninger for utlevering av varer.
 • Det kan være fornuftig å ha utvidede åpningstider og tilbud over flere dager for å unngå at mange kunder samles samtidig.
 • Oppfordre kunder til å handle på tidspunkter da det ikke er mange andre kunder i lokalet. 
 • Informer kunder om å holde seg hjemme ved sykdom. Ta hensyn til risikogrupper, for eksempel ved å ha tidspunkter der de inviteres til å komme uten at andre kunder er til stede.

Spesifisering av smitteverntiltak rettet mot detaljhandel

Spesifisering av smitteverntiltak rettet mot detaljhandel i Oslo kommune 

Last ned plakater

Til deg som handler:

 • Handle gjerne alene, og tilby deg å handle for andre som er ekstra utsatte for koronasmitte.
 • Hold deg hjemme hvis du er syk.
 • God hånd- og hostehygiene.
 • Hold nede antall personer du møter.
 • Hold minst 1 meter avstand til andre, selv om du benytter munnbind.

Reaksjoner og kontroll

Oslo kommune vil følge opp at virksomhetene driver sin virksomhet på en smittevernmessig forsvarlig måte. Det vil i denne forbindelse bli lagt vekt på det er utført risikovurderinger for å identifisere smittefare og om det er iverksatt hensiktsmessige tiltak for å redusere smittefaren. Virksomheter som ikke viser evne eller vilje til å redusere smittefare vil kunne bli stengt.

Grunnlaget for eventuell reaksjoner er smittevernlovens § 4-1.

Veileder for smitteverntiltak i detaljhandelen

Oslo kommune har med bistand av Standard Norge utarbeidet en praktisk veileder med forslag til tiltak som kan iverksettes for å redusere smittefare. Det er viktig at alle virksomheter i detaljhandelen setter seg godt inn i veilederen og benytter denne til å avdekke risiko og iverksette gode smitteverntiltak i egen virksomhet.

Beregning av maksimalt antall kunder i lokalet

Oslo kommune har innført et krav om at virksomhetene skal beregne maksimalt antall kunder tillatte i lokalet. Formålet er at det ikke skal være for mange i lokalet samtidig, slik at alle skal kunne holde god avstand.

For å beregne maksimalantallet skal man legge til grunn at alle skal kunne holde 2 meter avstand. Dette skal legge til rette for at kundene enkelt kan holde minst 1 meter avstand i en normal handelssituasjon når de beveger seg i lokalet, med unntak for kortvarige passeringer.

Ved beregning av maksimalantallet skal virksomhetene gjøre en helhetlig vurdering av egen virksomhet, herunder  kundegrunnlag, kundegruppe , og lokaler, der bl.a. størrelsen på lokalet og kjennskap til eventuelle områder der trengsel er vanlig må tas hensyn til.,

Virksomheten må følge opp at med om kundene klarer å holde minst 1 meters avstand og justere antallet ned dersom dette ikke lar seg gjøre.

Det understrekes at bruken av 2 meter avstand utelukkende knytter seg til virksomhetenes beregning av maksimalt antall kunder tillatt i lokalet. For kundene gjelder fortsatt den nasjonale anbefalingen om at det skal holdes minst 1 meter avstand til andre.  

Det er utviklet ulike metoder for beregning av maksimalt antall kunder i butikk som kan være av veiledende art:

Disse metodene er ikke en fasit. Den enkelte virksomhet må selv følge med om det er for mange kunder i butikken og redusere antallet om nødvendig.

Mer informasjon