Regler for serverings- og skjenkesteder i Oslo

Alle serveringssteder må stenge, med unntak av take-away.

Når gjelder reglene?

Dette gjelder til og med 20. mai, eller til forskriften blir endret.

Følgende smitteverntiltak gjelder for serveringssteder i Oslo

  • Serveringssteder må holde stengt, men take-away er tillatt.
  • Kunder kan ikke spise eller drikke på serveringsstedet. Dette gjelder også utendørs på område beregnet for uteservering.
  • Det er påbudt med munnbind, både for den som henter take-away og for den som leverer ut i de tilfellene det er ikke mulig å holde to meters avstand, og stedet ikke har iverksatt andre smitteverntiltak (for eksempel visir og pleksiglass).
  • Se regler for arrangementer

Ved påvist koronasmitte

Ansvarlige for virksomheter hvor det påvises smitte, enten blant ansatte eller gjester, kan ringe 2180 2180 hvis de har spørsmål om karantene, testing og smittesporing. De vil da bli henvist til smittevernteamet i den bydelen virksomheten har tilhold.

Tildeling av statlige midler til serveringssteder med skjenkebevilling

2021

Stortinget vedtok 23. februar 2021 en bevilgning på 1,75 milliarder kroner til kommuner med arbeidsledighet over landsgjennomsnittet eller som har vært nedstengt som følge av koronavirus. Bevilgningen skal gå til næringslivet som har vært særlig hardt rammet av smitteverntiltak. 

Bystyret vedtok 10. mars 2021 at 150 millioner kroner skal fordeles til serveringssteder med skjenkebevilling.
•    Oversikt over fordeling av midlene (PDF 0,6MB) 
•    Kriterier for fordeling av midlene, vedtatt av byråd for næring og eierskap (PDF 0,2MB)

2020

Stortinget bevilget 19. desember 2020 78,5 millioner kroner i tilskudd til Oslo kommune, som kompensasjon til det lokale næringslivet som følge av koronapandemien.
•    Oversikt over fordeling av midlene 2020 (PDF 0,6MB)
•    Kriterier for fordeling av midlene, vedtatt av byråd for næring og eierskap 21.12.2020 (PDF 0,2MB)

Veiledning og maler

For serveringssteder som ikke har alkoholservering

For serverings- og skjenkesteder

Plakater du kan henge opp

Mer informasjon

Tips oss om butikker og skjenkesteder som ikke overholder alkohollovgivningen

Leie av gategrunn