Råd og regler i Oslo

Regler for serverings- og skjenkesteder i Oslo

Fra mandag 9. november klokken 24:00 er det full skjenkestopp i Oslo. Tiltakene gjelder til 14. desember.

Krav til serverings- og skjenkesteder

 • Grunnleggende krav til smittevern skal ivaretas.
 • Alle serveringssteder må oppdatere sin risikovurdering for smittevern. Rutine for bordplassering må være gjennomgått i risikovurderingen.
 • Det skal utarbeides rutiner for god hygiene og godt renhold, og det skal sørges for at disse rutinene blir overholdt.
 • Det skal være minst 1 meter avstand mellom personer, også innad i en gruppe, med mindre disse er del av samme husstand.
 • Det er ulovlig for ansatte å drikke alkohol på skjenkesteder som er stengt.

Avstandskrav

Avstand er viktig for å forebygge smitte av covid-19.

 • Stolene skal plasseres slik at det er minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjestenes ankomst, regnet fra stolens ytterkant. Dette innebærer at det ikke er anledning til å ha direkte motstående stoler ved bord som er smalere enn 1 meter, med mindre gjestene er i samme husstand. Kravet gjelder alle serverings- og skjenkesteder som har sitteplasser for å drikke og spise.
 • Serveringsstedet skal treffe tiltak for å minne besøkende om at de bør holde avstand til andre enn husstandsmedlemmer.  Når gjestene har satt seg ved bordet er det gjestenes ansvar å følge anbefalingen om minst 1 meters avstand.

Registrering av gjestenes kontaktinformasjon

Serveringssteder som ikke skjenker alkohol oppfordres til å registrere alle gjester som sitter for å spise og drikke i lokalet. Dette er viktig å huske på ved registrering av kontaktinformasjon:

 • Informer om formålet. Gjør det klart for gjestene hvilke opplysninger som registreres, hva de skal brukes til og hvor lenge de oppbevares. Dersom dere benytter et online bookingsystem, må gjestene informeres om at opplysninger fra bookingen kan bli brukt til smittesporing.
 • Registrer kun det nødvendige. Det vil være navn, kontaktopplysninger og tidsrommet gjestene har oppholdt seg i lokalene, og eventuelt hvor i lokalet de satt dersom det er snakk om større lokaler.
 • Pass på opplysningene. Sørg for at uvedkommende ikke får adgang til opplysningene som er registrert.
 • Ikke bruk opplysningene til andre formål. Opplysningene må kunne brukes til smitteoppsporing ved behov, og ikke andre formål, som for eksempel markedsføring.
 • Slett opplysningene fortløpende. Når opplysningene ikke lenger er relevante og det ikke er nødvendig å lagre dem med tanke på eventuell smittesporing, skal de slettes. Opplysningene slettes etter 14 dager. 
 • Ha databehandleravtale. Hvis dere benytter en ekstern leverandør til besøksregistrering, vil denne leverandøren være en databehandler. Sørg for å ha på plass nødvendige avtaler.

Les mer om registrering av gjester på serverings- og skjenkesteder (PDF, 0,1MB)
Les mer på Datatilsynets sider

Ved påvist koronasmitte

Ansvarlige for virksomheter hvor det påvises smitte, enten blant ansatte eller gjester, kan ringe 2180 2180 hvis de har spørsmål om karantene, testing og smittesporing. De vil da bli henvist til smittevernteamet i den bydelen virksomheten har tilhold.

Veiledning og maler

For serveringssteder som ikke har alkoholservering

For serverings- og skjenkesteder

Plakater du kan henge opp

Mer informasjon

Tips oss om butikker og skjenkesteder som ikke overholder alkohollovgivningen

Leie av gategrunn

Ofte stilte spørsmål

Finn eksempler på spørsmål som ofte stilles til oss, og svarene på dem.