Regler for serverings- og skjenkesteder i Oslo

Serveringssteder i Oslo kan holde åpent. Det er fortsatt skjenkestopp.

Når gjelder reglene?

Dette gjelder fra og med 18. februar, og frem til 4. mars 2021, eller til forskriften blir endret.

Følgende smitteverntiltak gjelder for serveringssteder i Oslo

  • Det er full skjenkestopp i Oslo.
  • Det er påbudt med munnbind, både for den som henter take-away og for den som leverer ut, dersom ikke andre smitteverntiltak er iverksatt (for eksempel visir og pleksiglass).
  • Alle serveringssteder må oppdatere sine risikovurderinger av smittevern og etablere rutiner for å ivareta kravene som nå innføres.
  • Arrangementer er forbudt, både inne og ute.

Ved påvist koronasmitte

Ansvarlige for virksomheter hvor det påvises smitte, enten blant ansatte eller gjester, kan ringe 2180 2180 hvis de har spørsmål om karantene, testing og smittesporing. De vil da bli henvist til smittevernteamet i den bydelen virksomheten har tilhold.

Fordeling av statlige midler til serveringssteder

Stortinget bevilget 19. desember 78,5 millioner kroner i tilskudd til Oslo kommune, som kompensasjon til det lokale næringslivet som er rammet av restriksjoner som følge av koronapandemien. Byråd for næring og eierskap vedtok 21. desember kriterier for fordeling av midlene til serveringssteder i Oslo kommune med skjenkebevilling.

Veiledning og maler

For serveringssteder som ikke har alkoholservering

For serverings- og skjenkesteder

Plakater du kan henge opp

Mer informasjon

Tips oss om butikker og skjenkesteder som ikke overholder alkohollovgivningen

Leie av gategrunn