Regler for serverings- og skjenkesteder i Oslo

Ny kompensasjonsordning for lokalt næringsliv

Lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle statlige kompensasjonsordningene, kan nå søke støtte fra Oslo kommune. Frist for å søke er 16. august.

Når gjelder dette?

Dette gjelder fra 5. juli.

Følgende smitteverntiltak gjelder for serveringssteder

 • Grunnleggende krav til smittevern skal ivaretas.
 • Rutiner for god hygiene og godt renhold, og sørge for at disse rutinene blir overholdt.
 • Gjester og ansatte skal kunne holde minst 1 meter avstand til personer i annen husstand.
 • Serveringsstedet skal sørge for at det er minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst og at det tas hensyn til dette ved bestilling av bord.
 • Serveringsstedet skal minne besøkende om at de bør holde avstand til andre enn husstandsmedlemmer.
 • Det skal være minst 1 meter avstand mellom personer, også innad i en gruppe, med mindre disse er del av samme husstand.
 • Alle serveringssteder uten alkoholservering hvor det er mulig å sette seg ned for å spise eller drikke, anbefales å gjennomføre frivillig registrering av gjestenes kontaktinformasjon.
 • Det er egne regler for arrangementerReglene omhandler gjennomføring av arrangementer og maksimalt antall deltakere. Det er serveringsstedets ansvar å holde seg oppdatert om hva som er tillatt.

Følgende smitteverntiltak gjelder for serveringssteder med skjenkebevilling

 • Grunnleggende krav til smittevern skal ivaretas.
 • Det skal utarbeides rutiner for god hygiene og godt renhold, og sørges for at disse rutinene blir overholdt.
 • Gjester og ansatte skal kunne holde minst 1 meters avstand til personer i annen husstand.
 • Serveringsstedet skal sørge for at det er minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst og at det tas hensyn til dette ved bestilling av bord.
 • Serveringsstedet skal minne besøkende om at de bør holde avstand til andre enn husstandsmedlemmer.
 • Bordservering og sitteplasser for serveringssteder som skjenker alkohol.
 • Serveringssteder som har skjenkebevilling skal registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.
 • Skjenkesteder skal ikke slippe inn gjester etter kl. 24:00.
 • Fra 5. juli 2021 gjelder de nasjonale reglene for skjenketid.
 • Det er krav om sitteplass til alle gjester som skal spise og drikke i lokalet.
 • Serveringsstedet bør utarbeide en egen risikovurdering for smittevern.
 • Det er egne regler for arrangementerReglene omhandler gjennomføring av arrangementer og maksimalt antall deltakere. Det er serveringsstedets ansvar å holde seg oppdatert om hva som er tillatt.

Veiledning og maler

For serveringssteder som ikke har alkoholservering

For serverings- og skjenkesteder

Plakater du kan henge opp

Ved påvist koronasmitte

Ansvarlige for virksomheter hvor det påvises smitte, enten blant ansatte eller gjester, kan ringe 2180 2180 hvis de har spørsmål om karantene, testing og smittesporing. De vil da bli henvist til smittevernteamet i den bydelen virksomheten har tilhold.

Mer informasjon

Tips oss om butikker og skjenkesteder som ikke overholder alkohollovgivningen

Leie av gategrunn