Reise

Alle reiser som ikke er strengt nødvendige frarådes.

Kollektiv transport og taxi

Hold anbefalt avstand og ikke reis med mindre du må.

Munnbind er påbudt når det ikke er mulig å holde to meter avstand.

Regler for inn- og utreise

Oslo kommune har ikke egne regler for reiser til og fra utlandet og fritidsreiser innenlands. Det er nasjonale regler som gjelder – les mer hos nasjonale helsemyndigheter:

Karantenehotell

Alle som får reise til Norge, må i reisekarantene i inntil 10 døgn.

Hovedregelen er at reisekarantenen skal gjennomføres på karantenehotell, i den kommunen grensepasseringen foregår.

Fra natt til 17. mars 2021 må også alle som kommer hjem fra unødvendige fritidsreiser til utlandet, tilbringe karantenen på karantenehotell selv om de er bosatt i eid bolig i Norge.

Det finnes noen unntak knyttet til karantenehotell, se oversikt over unntakene på regjeringen.no. Utlendinger med teknisk kompetanse som gjør arbeid som er strengt nødvendig for å opprettholde aktiviteten i norske virksomheter, kan søke om unntak fra innreiserestriksjoner. Les mer på sdir.no (Sjøfartsdirektoratet)

Opphold på karantenehotell i Oslo kan ikke bestilles på forhånd. Oslos karantenehotell er for reisende via Oslo havn, og det er grensepolitiet ved havnen som tar kontakt med kommunen når reisende ankommer landet.

Pris for karantenehotell

Personer som er på karantenehotell må betale en egenandel på 500 kroner i døgnet. Barn under 10 år som bor på rom med foresatte, skal ikke betale egenandel. For barn i alderen 10 til 18 år er egenandelen 250 kroner per døgn.