Private sammenkomster

Vi kan motvirke smittespredning ved å redusere sosial aktivitet. Derfor er det innført tiltak som begrenser private sammenkomster.

Når gjelder dette?

Fra 16. juni er det nasjonale råd og regler for private sammenkomster som gjelder i Oslo.

Hva er en privat sammenkomst?

Med private sammenkomster menes sammenkomster hvor familie, venner og bekjente, skoleelever eller kollegaer samles i sosiale tilstelninger. For eksempel bursdagsfeiring, bryllupsfest, minnestund etter begravelse, vennemiddag, sommerfest med kolleger, skoleball og så videre. Se mer om private sammenkomster i Covid 19-forskriften.

Sammenkomster i private hjem, hytter og hager

  • Det anbefales å ikke ha flere enn 20 gjester i private hjem i tillegg til husstandsmedlemmer. Dette gjelder også i hager, bakgårder, uteplasser og lignende områder i tilknytning til private hjem, samt på hytta.
  • Barn fra samme barnehage- eller barneskolekohort kan møtes utover den anbefalte grensen på 20.
  • Beskyttede personer kommer i tillegg til 20. Som beskyttet regnes fullvaksinerte personer, personer som har fått første dose for 3-15 uker siden, og personer som har hatt koronasykdom i løpet av de siste 6 måneder
  • Beskyttede trenger kun å holde avstand til ubeskyttede personer i risikogruppen.

Vi oppfordrer til å møtes mest mulig utendørs.

Se detaljert veiledning hos Helsedirektotatet.

Private sammenkomster på offentlig sted eller leide eller lånte lokaler

  • Det kan være inntil 100 personer tilstede på en privat sammenkomst på innendørs og utendørs offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler. Dette gjelder også selv om man benytter en profesjonell arrangør.
  • Beskyttede personer skal telles
  • Det er ikke krav om faste, tilviste plasser.
  • Med offentlig sted og leid eller lånt lokale menes for eksempel selskapslokaler, grendehus, kantinen på arbeidsplassen, skolelokaler, konferanserom, restaurant, hotell, parker, lekeplas etc.

Krav til gjennomføring ved private sammenkomster på offentlig sted

Sammenkomsten skal ha en ansvarlig arrangør som sørger for at arrangementet gjennomføres i henhold til smittevernreglene. Arrangøren kan være en privatperson eller en profesjonell aktør. De som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør og kan kontaktes ved spørsmål om smittevern.

Se hvilke krav som stilles til ansvarlig arrangør.

Regler for arrangementer

Se også hvilke regler som gjelder for arrangementer på offentlig sted.

Regelverk