Private sammenkomster

Vi kan motvirke smittespredning ved å redusere sosial aktivitet. Derfor er det innført tiltak som begrenser private sammenkomster. Se hva som gjelder i Oslo.

Når gjelder dette?

Dette gjelder til og med 27. mai, eller til forskriften endres.

Sammenkomster i private hjem og hager

Forbud

Det er forbudt å samle mer enn ti personer i private hjem. Dette antallet inkluderer de som tilhører husstanden.

Forbudet gjelder uansett alder, om du er vaksinert eller om du har hatt korona. Forbudet gjelder også i hager, bakgårder, uteplasser og lignende områder i tilknytning til private hjem, og på hytta.

Du risikerer bøter, om du bryter forbudet.

Anbefalinger

Selv om det er tillatt å samle ti personer, anbefales det å følge de nasjonale rådene om å ha maksimalt fem gjester. Dersom dere for eksempel er tre personer i husstanden, anbefales det derfor å samles maksimalt åtte personer.

Det anbefales for øvrig å unngå besøk.  Dette gjelder ikke for deg som bor alene, eller for barn, som kan ha besøk av andre barn fra samme kohort.

Vi oppfordrer til å møtes utendørs, dersom det er mulig.

Sammenkomster utendørs på offentlig sted

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster på offentlig sted der det er mer enn ti personer til stede. Det vil si tilfeller hvor det er avtalt at man skal møtes på offentlige steder som i parker, skogen, lekeplasser og lignende. 

Sammenkomster på arbeid og skole

Sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole skal følge samme regler som private sammenkomster. Dette gjelder også bespisning med servering av alkohol i forbindelse med seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster.

Arrangementer

Se også hvilke regler som gjelder for arrangementer

Regelverk

I Oslo er det i noen tilfeller strengere regler enn de som gjelder nasjonalt.

Forskrift om forebygging av koronasmitte i Oslo kommune