Råd og regler i Oslo

Private samlinger

Vi kan motvirke smittespredning ved å redusere sosial aktivitet. Derfor er det innført tiltak som begrenser private sammenkomster. Se hva som gjelder i Oslo.

Dette gjelder i første omgang til og med 14. desember 2020.

Sammenkomster i private hjem

Med private sammenkomster menes her sosial omgang med familie, venner, klassekamerater, lagkamerater, kolleger etc. i private hjem og hager. Dette kan for eksempel være fester, selskaper og sosiale treff.

Antall personer

Det er forbudt å arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede. Forbudet gjelder uansett alder. 

Begrensningen på 10 personer gjelder selv om de samme personene møtes i større grupper andre steder, for eksempel på skole eller i barnehage. Grunnen til dette er at skoler og barnehager følger strenge smitteverntiltak, som ikke er like enkle å gjennomføre privat.

Avstandskrav

Alle deltakere som ikke tilhører samme husstand, skal kunne holde 1 meters avstand til hverandre.

Sammenkomster på offentlig sted eller i leide lokaler

Reglene under gjelder sammenkomster som: sammenkomster for familie, venner og bekjente, sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier, fester og bespisning med servering av alkohol i forbindelse med seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster som avholdes på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler.

Antall personer

Det er ikke tillatt å gjennomføre private sammenkomster innendørs på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler. Sammenkomster utendørs kan ha inntil 20 deltakere.

Avstandskrav

Alle deltakere som ikke tilhører samme husstand, skal kunne holde 1 meters avstand til hverandre.

I situasjoner der man ikke kan holde en meters avstand, kan det være krav om bruk av munnbind

Ansvarlig arrangør

Arrangementet skal ha en ansvarlig arrangør som sørger for at sammenkomsten gjennomføres i henhold til smittevernreglene. Hvilke krav som stilles til gjennomføringen finner du hos Helsedirektoratet.

Har du spørsmål, ta kontakt med Arrangementskontoret i Oslo kommune på e-post arrangement@kul.oslo.kommune.no

Her kan du som arrangør finne nyttig informasjon for å planlegge og gjennomføre ditt arrangement.

Andre sosiale sammenhenger

Alle oppfordres til å holde antallet sosiale kontakter så lavt som mulig. Dette for å redusere smitte i Oslo og gjøre arbeidet med smittesporing enklere.

Byrådet fraråder at du treffer flere enn 10 personer per uke utenom jobb, skole og fritidsaktiviteter.

Regelverk

I Oslo er det andre regler enn de som gjelder nasjonalt.

Ofte stilte spørsmål

Finn eksempler på spørsmål som ofte stilles til oss, og svarene på dem.