Private samlinger

Vi kan motvirke smittespredning ved å redusere sosial aktivitet. Derfor er det innført tiltak som begrenser private sammenkomster. Se hva som gjelder i Oslo.

Når gjelder dette?

Dette gjelder fra og med 18. februar, og frem til 4. mars 2021, eller til forskriften blir endret.

Sosial støtte og kontakt mellom mennesker er viktig

Vi oppfordrer til å møtes utendørs, dersom det er mulig. 

Hold kontakt med familie og venner. Finn gjerne andre måter å være sosial på enn å møtes fysisk.

Alle bør begrense sosial fysisk kontakt i størst mulig grad. 

Private samlinger

I private hjem og ute kan det samles maks 10 personer, inkludert de som tilhører husstanden. 

Det er forbudt å gjennomføre private samlinger innendørs på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler. Private samlinger med 10 eller færre deltakere kan holdes på serveringssteder som samtidig er åpne for allmennheten.

Begrensningen gjelder uavhengig av alder. Selv om barn er sammen i barnehagen eller på barneskolen, gjelder det likevel at man ikke kan være flere enn 10.
 
Alle må holde god avstand og overholde smittevernet. Alle som ikke tilhører samme husstand, skal kunne holde minst 1 meters avstand til hverandre.

Arrangementer

Se også hvilke regler som gjelder for arrangementer

Regelverk

I Oslo er det i noen tilfeller strengere regler enn de som gjelder nasjonalt.

Forskrift om forebygging av koronasmitte i Oslo kommune