Hjemmekontor

I Oslo er det påbud om hjemmekontor så langt det er praktisk mulig.

Hovedregler

  • Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig
  • Arbeidsgiver skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte.

Dette gjelder for arbeidsgivere med tilholdssted i Oslo kommune. Innbyggere i Oslo som har arbeidssted i andre kommuner, må følge denne kommunens regler.

Vurdering av “praktisk mulig”

Arbeidsgiver må vurdere hva som er praktisk mulig på sin arbeidsplass.

I vurderingen er det ikke relevant å legge vekt på at hjemmekontor er upraktisk, eller gjør at arbeidshverdagen ikke blir optimal. Det er heller ikke slik at man kan ha en praksis der alle ansatte som ikke benytter kollektivtransport kan komme på jobb.

Informasjon til ansatte

Arbeidsgiver må gi de ansatte beskjed om utfallet av vurderingen, det vil si hvilke konkrete rutiner og systemer for hjemmekontor som gjelder i deres virksomhet.

Dokumentasjon

Plikten til å dokumentere innebærer at beskjeden om hvilke rutiner og systemer som gjelder på den enkelte arbeidsplass skal oppbevares og fremvises hvis kommunen, som tilsynsmyndighet, ber om det. 

Det stilles ingen ytterlige formkrav til dokumentasjonen. Hvis beskjeden for eksempel er gitt til de ansatte på en e-post eller på intranettside, er dette tilstrekkelig dokumentasjon.

Forskrift om forebygging av koronasmitte, Oslo kommune