Byggeplasser

De som har spesialistoppgaver av kortere varighet, og som må jobbe på flere byggeplasser, skal teste seg hver 7. dag.

Hvis du må jobbe på mer enn én byggeplass:

 • Bestill time for test i kommunen der du bor.
 • Ta et bilde av timebooking på mobil.
 • Ta bilde av testresultatet.

Arbeidsgivere oppfordres til å samarbeide med bedriftshelsetjenesten om å tilby testing til ansatte som omfattes av forskriften.

Når gjelder reglene?

Dette gjelder fra og med tirsdag 2. mars. Forskriften har ingen bestemt sluttdato, og reglene gjelder dermed til forskriften blir endret. 

Hva gjelder i tillegg til nasjonale og kommunale smittevernregler?

 • Arbeidsgiver på byggeplassen må dokumentere at alle følger bransjestandarden.
 • Heng opp planer og oppslag på byggeplassen.
 • Munnbind og håndsprit skal være lett tilgjengelig på byggeplassen.
 • Det må være minst to meters avstand mellom alle som jobber på byggeplassen. Dette gjelder også pauserom, garderober, osv.
 • Arbeidsgiver skal føre en liste over alle som har vært på byggeplassen, med oversikt over tidspunkt og dato de har vært der. 
 • Antallet personer på byggeplassen skal begrenses. Det skal kun være de som er helt nødvendig for driften.
 • Alle som jobber på mer enn én byggeplass må teste seg hver 7. dag.

Les hele Forskrift om smitteverntiltak på byggeplasser

In English: Regulations Relating to Infection Control Measures for Construction Sites, City of Oslo (PDF, 0,1MB)

Hvor gjelder dette?

Reglene gjelder på alle byggeplasser i Oslo kommune og byggeplasser der Oslo kommune er byggherre.

Hvem gjelder dette for?

Alle som oppholder seg på bygg- og anleggsplasser i Oslo må følge disse reglene. Det gjelder også for bygg- og anleggsplassene utenfor Oslo når Oslo kommune er byggherre.

Testing

Alle som jobber på flere enn én byggeplass skal teste seg hver 7. dag. Både vanlig test og hurtigtest er godtatt. For å vise at du har testet deg, ta bilde på mobil av prøvesvaret og vis dette når du ankommer bygg- eller anleggsplassen. 

Hvis du ikke har symptomer, regnes testen som forebyggende. Du er dermed ikke i karantene mens du venter på svar.

Det oppfordres til å styrke samarbeidet med bedriftshelsetjenester og private aktører ved gjennomføring av testing og det kan bidra til å begrense antall henvendelser og bestillinger ved testriggen i Oslo.

Med dagens smittetrykk er det en stor belastning ved kommunens teststasjoner. Derfor oppfordres bygg- og anleggsbransjen til å bidra ved å benytte andre muligheter for testing. Se et eksempel på en virksomhet som gjør det på egenhånd, hos bygg.no

Har hatt covid-19

De som har hatt covid-19 må fremlegge dokumentasjon på godkjent laboratoriemetode som viser at de i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19.

Dette erstatter krav om testing hver 7. dag og er i tråd med  covid-19-forskriften,  § 4a, andre avsnitt.

Når man ankommer en byggeplass, ha med utskrift av covid-19-forskrift § 4 og dokumentasjon på at man har hatt covid-19.

Lastebilsjåfører som må innom byggeplasser

Alle som må innom mer enn èn byggeplass skal teste seg hver 7. dag.  Alle som ankommer byggeplassen må dokumentere at de innen de siste 7 dagene har testet negativt, dette må følges opp av byggeplassen. Det oppfordres til å ha denne dokumentasjonen på sin mobil og vise det ved ankomst til byggeplassen.

Dette gjelder også for lastebilsjåfører som kun leverer varer og som ikke planlegger å gå ut av lastebilen.

Spesialistoppgaver som kan utføres hvis personene tester seg

Kun personer som er nødvendig for driften kan oppholde seg på byggeplassen.

De som av helt spesielle årsaker må jobbe på mer enn én byggeplass skal teste seg hver 7. dag.

Her er eksempler på spesialistoppgaver av kortere varighet som kan utføres, forutsatt at personene tester seg hver 7. dag:

 • Service på utstyr som må utføres på stedet, som for eksempel kraner, el.anlegg, heiser, etc. 
 • Spesialiserte arbeider som stillasbyggere, gulvstøpere, taktekkere, rørleggere, elektrikere, ulike elementmontører, asfaltleggere, blikkenslagere og personer som jobber med kjerneboring, branntetting, oppspenning av spennkabler, etc. 
 • Administrasjon, stabs- og fag/ingeniørpersonell.
 • Stikningsingeniører.
 • Arbeider knyttet til logistikk. Kranbiler, mobilkraner, betongpumper etc. 

Les §5 i forskriften

Stikkprøver og tips

Kommunen vil følge opp med stikkprøvekontroll. Vi ønsker også tips hvis noen observerer brudd på reglene. Meld fra til smitteogbygg@byr.oslo.kommune.no.

Byrådssaker

Byrådssakene som ligger til grunn for forskriften: