Ofte stilte spørsmål om nedstengning av butikker i Oslo

Formålet med nedstengningen av butikker i Oslo er å redusere sosial mobilitet og antall møtearenaer i samfunnet og derigjennom risiko for smittespredning. Det er i denne sammenheng ikke smitteverntiltakene i den enkelte butikk som er avgjørende. Åpne butikker vil resultere i mange reisende i kollektivtrafikken og mange mennesker i bybildet. Da øker smitterisikoen.

Hvilke butikker kan holde åpent?

Butikker og varehus må som utgangspunkt holde stengt. Det er gitt en rekke unntak i forskriften. Unntakene er for:

 1. matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer
 2. utsalgssteder som i hovedsak selger dyrefôr og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr
 3. apotek
 4. bandasjister
 5. optikere
 6. vinmonopol
 7. bensinstasjoner
 8. salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon
 9. lager- og grossistdelen i byggevareforretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende
 10. butikker med fast utsalgssted som er registret i Enhetsregisteret som butikkhandel med blomster og planter kan holde åpent. Dette gjelder kun butikker som har et salgsareal som ikke overstiger 250 kvadratmeter, hvor omsetningen i all hovedsak består av salg av blomster som har svært kort holdbarhet, og hvor disse blomstertypene utgjør det vesentligste innslaget i varesortimentet

Butikker og varehus kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer når det er etablert smittevernfaglig forsvarlige løsninger for utlevering av varene. For eksempel klikk&hent eller bestilling på telefon og varene leveres utenfor butikken.

Åpent for klikk&hent:

Butikker og varehus kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer når det er etablert smittevernfaglig forsvarlige løsninger for utlevering av varene.

 • Virksomhetene bør oppfordre kunder til å bruke hele butikkens åpningstid for henting av varer.
 • Virksomhetene bør så langt det er mulig tilby hjemkjøring

Hvordan gjennomføre en forsvarlig løsning for forhåndsbetalte bestilte varer som f.eks. klikk&hent?

Forskriften tillater at butikker og varehus kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte varer. Det er bare åpnet for salg av forhåndsbetalte og forhåndsbestilte varer. Formålet med bestemmelsen er at det skal være mulig å bestille nødvendige varer, men at det ikke skal være et «shoppingtilbud» som trekker kunder ut i bybildet. Varen skal derfor være bestilt før avreisen finner sted. Forskriften åpner ikke for at butikker kan benytte løsninger der kunden står utenfor butikk og peker på en vare som ønskes kjøpt. Det skyldes at formålet med nedstengningen er å redusere mobilitet og sosiale arenaer.

Butikker og varehus oppfordres til å levere varer hjem til kunden i tilfeller der dette er mulig. Det oppfordres også til å benytte meldingsløsninger der kunden får beskjed om at varen kan hentes, og at tidspunkter for avhenting legges til tidspunkter med lite kunder. 
 

Kan en-til-en tjenester som frisør mv holde åpent?

Ja, virksomheter som tilbyr frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingstjenester mv., kan holde åpent forutsatt at de drives på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer at virksomheten har iverksatt blant annet hygienetiltak, kontaktreduserende tiltak og tiltak som bidrar til at syke personer ikke er i virksomhetens lokaler.

Er virksomheter som levere tjenester omfattet av forbudet?

Tjenesteproduksjon omfattes ikke av forbudet i forskriften. Det vil si at virksomheter som i all hovedsak leverer en tjeneste kan holde åpent selv om de er plassert på gateplan slik som butikker. Det kan for eksempel være renserier, vaskerier, skomakere og skreddere. Dersom slike tjenesteleverandører også har en butikkdel skal denne holde stengt.

Kan butikker åpne for forhåndsbestilte kundeavtaler?

Det er ikke tillatt for butikker å åpne for forhåndsbestilte en-til-en kundeavtaler. 
Visse butikker kan likevel gjennomføre forhåndsbestilte en-til-en kundemøter, dersom en etterfølgende tjenesteproduksjon er hovedformålet med kundemøtet. Det vil ikke anses som et forhåndsavtalt kundemøte dersom kunden henvender seg til butikken når vedkommende er utenfor eller rett i nærheten av butikken. Butikken for øvrig skal være stengt og det skal ikke være mer enn en kunde (eller to fra samme husstand) i lokalet samtidig.

Med utgangspunkt i ovenstående kan kjøkkenutstillinger, brudekjolesalonger og Husfliden (for produksjon av bunader) holde åpent for forhåndsavtalte en-til-en kundemøter. Felles for disse virksomhetene er at forretningskonseptet i stor grad hviler på en etterfølgende tjenesteproduksjon, og ikke salg av varer i butikk. Dette er ikke gjeldende for virksomheter som selger ferdige produkter og hyllevarer, og der etterfølgende produksjon/tjeneste er en mindre del av leveransen.

Virksomhetene oppfordres til å benytte digitale bestillingsløsninger og digitale kundemøter så langt det er mulig

Kan butikker som skal holde stengt sette varer på gaten?

Butikker som skal holde stengt kan ikke sette varer ut på gaten. Tilbudet oppfordrer til økt sosial mobilitet med risiko for økt smittespredning som følge. Butikkene kan i stedet benytte klikk&hent løsninger som omtalt ovenfor.

Hvorfor kan vinmonopol holde åpent?

Formålet med forskriften er å redusere sosial mobilitet. I perioden vinmonopolet stengte i Oslo opplevde Vinmonopolet i nabokommuner til Oslo økt trykk. Dette økte mobiliteten i samfunnet. Basert på faglige smittevernråd ble det vurdert som nødvendig å holde vinmonopol i Oslo åpne.

Hvorfor kan blomsterbutikker holde åpent?

De tradisjonelle blomsterbutikkene risikerer et betydelig økonomisk tap på varelager ved en nedstengning.  Det gjelder særlig salg av snittblomster som har kort levetid. Åpning av blomsterforretninger er ikke ansett å medføre en bekymringsfull økning i sosial mobilitet.

Unntaket for blomsterforretninger gjelder ikke for interiør- og utstyrsbutikker, hagesentre mv. hvor snittblomster utgjør kun en del av varesegmentet. Det gjelder heller ikke for enkle pop-up utsalgssteder for salg av blomster da det er krav om fast utsalgssted

Kan serveringssteder ha åpen uteservering?

Alle serveringssteder må holde stengt, det gjelder både servering innendørs og utendørs. Det er bare anledning til å selge mat og ikke-alkoholholdig drikke som ikke skal nytes på stedet – dvs. take away. Det er ikke tillatt for kunder å benytte stedets uteservering for take-away og serveringsstedet skal ikke legge til rette for bruk av uteservering i form av, pledd, puter mv.

Se råd og regler for butikker og kjøpesentre