Skoleavslutninger i Osloskolen våren 2021

Her finner du retningslinjer for gjennomføring av smittevernforsvarlige skoleavslutninger og vitnemålsutdelinger for elevene.

Opprettet 1. juni 2021. 

Fordi skoleavslutningene er å betrakte som en skoleaktivitet, er det skolen selv som må gjennomføre avslutningene. Foresatte kan ikke arrangere skoleavslutning, da vil det regnes som et privat arrangement. Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på innendørs private sammenkomster på offentlig sted i leid eller lånt lokale.

Bakgrunn

Skoleåret 2020/21 har på alle måter vært et annerledes år som grunnet pandemien har satt kraftige begrensninger for skolenes mulighet for å skape trygghet, trivsel og opplevelse av tilhørighet og fellesskap for mange elever. Utdanningsetaten ser det som svært viktig å kunne avslutte skoleåret på en god måte for elevene. En viktig og naturlig del av skolens aktiviteter på slutten av skoleåret er å høytidelig kunne markere avslutninger og overganger mellom skoleslagene for elevene.

En verdig avslutning av skoleåret med taler, underholdning og vitnemålsutdeling kan bidra til å styrke det psykososiale miljøet, styrke elevenes psykiske helse, bidra til gode relasjoner, og ikke minst bidra til å skape håp og fremtidstro for veien videre. Tradisjonelle skoleavslutninger er derfor viktigere i år enn noe annet år. 

For alle klasser

 • Under forutsetning av at smittevernsituasjonen på skolen er forsvarlig (minimum gult nivå) kan skolen velge å arrangere skoleavslutning for opptil én klasse med lærer(e) av gangen. Dette kan skje i eller etter skoletid, og foregå enten innendørs eller utendørs.
 • Foresatte kan ikke delta på denne skoleaktiviteten. Skolen kan eventuelt strømme avslutningen slik at foresatte kan følge med hjemmefra.  
 • Ingen syke må delta. 
 • God hygiene er viktig. Det må være tilstrekkelige fasiliteter for håndvask/ tilgjengelig hånddesinfeksjon.
 • Elever som går i samme kohort/klasse kan omgås som vanlig etter FHIs retningslinjer for gult nivå. De som ikke normalt er nærkontakter, må holde én meters avstand til andre elever og voksne.
 • Mat og drikke bør organiseres på tilsvarende måte som ellers, med fokus på god håndhygiene og generelt god hygiene rundt mathåndtering. Maten bør serveres porsjonsvis.
 • Ved flere avslutninger etter hverandre i samme lokale, må alle overflater tørkes over og lokalet luftes grundig ut mellom hver avslutning.

For elever på 7. og 10. trinn, og avgangselever VG2, VG3 og VO

 • Under forutsetning av at smittevernsituasjonen på skolen er forsvarlig åpnes det opp for at skolen kan velge å arrangere avslutning for én klasse av gangen, med tilhørende elever og foresatte. Dette må skje i et lokale som muliggjør minimum 1 meter avstand mellom deltakerne og med faste tilviste plasser. Det kan også være utendørs. Foresatte må ha på munnbind når de ikke sitter på tilvist plass.
 • Skolen kan alternativt organisere avslutning for inntil tre klasser (kohorter) samtidig uten foresatte. De fleste skoler vil nok velge denne løsningen da det er elevene som skal være i sentrum og prioriteres. Skolen kan eventuelt strømme avslutningen slik at foresatte kan følge med hjemmefra.
 • Ingen syke må delta
 • God hygiene er viktig. Det må være tilstrekkelige fasiliteter for håndvask/ tilgjengelig hånddesinfeksjon.
 • Skolen må sørge for at det ikke blir trengsel inn og ut av lokalene og ifm. eventuell servering.
 • Unngå å blande kohorter, og sørg for 2 meter mellom kohortene.
 • Eventuell servering av mat og drikke kan kun gjøres hvis dette kan organiseres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Eventuell mat og drikke som serveres skal være profesjonelt tilberedt. Skolen må ha rutiner for innsamling av søppel og rester slik at dette ikke avstedkommer trengsel i lokalene.
 • Ved flere avslutninger etter hverandre i de samme lokalene må alle overflater tørkes over og lokalet luftes grundig ut før neste gruppe.

Hvis smittesituasjonen i Oslo endrer seg drastisk, kan retningslinjene måtte endres.