Barnehager og skoler

Barnehager og AKS starter opp på grønt nivå fra 1.august. Skolene planlegger for grønt nivå fra skolestart.

Etter sommerferien

Det vil ikke være mulig å gi et sikkert svar nå om hvilket nivå som skal gjelde ved oppstarten i august. Det tas imidlertid sikte på at barnehager og skoler kan ha oppstart med grønt nivå etter ferien:

  • Barnehager planlegger for grønt nivå fra 1. august
  • AKS planlegger for grønt nivå fra oppstart etter ferien
  • Skolene planlegger for grønt nivå fra skolestart
  • Sommerskolen har aktiviteter både i juni, juli og august, de gjennomføres som planlagt etter gult nivå.

Grønt nivå

Grønt nivå innebærer at ingen syke skal møte på skolen, at det skal være god hygiene og normalt renhold. Man skal unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming) og ansatte skal holde god avstand til andre ansatte, men ellers kan barnehagene og skolene opprettholde vanlig organisering av avdelinger/klasser/grupper. Kohortene utgår, og barn og elever kan være sammen på tvers av avdelinger, klasser og trinn.

Barnehager og skoler må være forberedt på oppstart på et strengere tiltaksnivå dersom smittesituasjonen tilsier det. Endelig beskjed om tiltaksnivå gis en uke eller to før oppstart.

Nasjonale regler og anbefalinger

Les mer om barnehager og skoler på Utdanningsdirektoratets nettsider.