Barnehager og skoler

Fra 3. februar er barnehager, barne- og ungdomsskoler i Oslo organisert på gult nivå. Fra mandag 15. februar går de videregående skolene i Oslo til gult nivå, etter å ha vært på rødt nivå siden 10. november.

Hva gjelder for min barnehage/skole?

Foreldre og foresatte har fått nærmere informasjon fra sine barnehager og skoler hva et barnehage- og skoletilbud på gult nivå innebærer for den enkelte. Det kan allikevel være slik at noen barnehager og skoler trenger litt tid for å organisere tilbudet i tråd med gult nivå.

Selv om skoler og barnehager må stenge helt i perioder med eksempelvis mange i karantene, skal de ha et tilbud for barn av foreldre med samfunnskritiske yrke og barn med ekstra omsorgsbehov. Spesialskolene skal også gi et tilbud til elever som har ekstra omsorgsbehov.

Barnehager

Matservering i barnehagene

Barnehagenes mulighet for å servere mat påvirkes blant annet av bemanningssituasjonen og hvordan barnehagelokalene legger til rette for tilberedning av mat i gruppene. Derfor vil noen kunne servere mat, mens andre ikke har den muligheten når barnehagene organiseres etter gult smittevernnivå. I de barnehager som ikke serverer mat må barna ha med matpakke for hele dagen.

Det er den enkelte bydel som bestemmer hva som gjelder for din barnehage. Private barnehager bestemmer selv om de skal ha matservering.

Åpningstid

For å begrense kontakt mellom personer, må det være faste grupper av barn og voksne i barnehagene, og samarbeid mellom grupper må begrenses. Fravær blant ansatte er mange steder også noe høyere enn vanlig på grunn av krav om å holde seg hjemme også ved milde symptomer. Derfor vil det være nødvendig med redusert åpningstid i mange barnehager også fremover.

Åpningstiden i kommunale barnehager bestemmes av bydelen.

Vanlig pris gjelder

Foresatte skal betale vanlig pris selv om åpningstiden forkortes, eller om de velger å ikke sende barnet til barnehage. Det er mulig med betalingsfri for barn som har langvarig sykefravær med legeerklæring.

Skole og AKS

Barnehager, barne- og ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo er nå organisert på gult nivå.

Barneskoler

Gult nivå betyr blant annet god hygiene og forsterket renhold samt tiltak for å redusere direkte kontakt mellom elevene. Ingen skal møte på skolen eller AKS hvis de er syke.

Skolehverdagen vil derfor være litt annerledes enn før, slik at det er trygt for elevene å komme på skolen.

Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra. Skolene vil være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. 

Hvordan er skolehverdagen?

  • Skolene har flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og elever.
  • Hvis elever eller ansatte på skolen blir smittet, kan det hende at klassen, trinn eller hele skolen må stenge. 

Ungdomsskolen

Skoler med ungdomstrinn er organisert på gult nivå i smitteverntiltak. Det innebærer krav til forsterket renhold og at blanding av elever på tvers av kohorter skal begrenses så langt det er mulig.

Videregående skole, Voksenopplæringen og fagskolene

Videregående skoler i Oslo gikk over til gult nivå fra mandag 15. februar.

Voksenopplæring gikk over til rødt nivå fra uke 8.

Fagskolene følger inntil videre nasjonale anbefalinger, og samme regler som universiteter og høyskoler i Oslo.

Karantene etter utenlandsferier

Det er viktig at elevene eller de foresatte tar kontakt med skolen og informerer om at de er i karantene.

Munnbind

Det er ikke anbefalt å bruke munnbind på skolen. Dette gjelder både elever og ansatte i barneskole, ungdomsskole og videregående skole.

Det samme gjelder for barn og ansatte i barnehager. Barnehager/bydelen kan vurdere om de foresatte bør bruke munnbind ved henting og levering i barnehagen hvis det ikke er mulig å holde smittevern forsvarlig avstand.

Hvem bestemmer hva?

Det er byrådet i samråd med smittevernmyndighetene i Oslo som bestemmer om skoler og barnehager skal stenge ned. Oslo kommune vurderer smittevernnivået for skoler og barnehager kontinuerlig.

Ved smitte på enkeltskoler, vil skolens ledelse vurdere tilpasninger for å gi et best mulig undervisningstilbud.

Bydelsoverlegen i den enkelte bydel setter retningslinjer for om man kan levere inne i barnehagen eller ikke, og for matservering i både barnehagene og på AKS.

Nasjonale regler og anbefalinger