Råd og regler i Oslo

Barnehager og skoler

Fra og med 17. november er ungdomsskoler organisert på rødt nivå. Videregående skoler og voksenopplæring i Oslo er allerede på rødt nivå. Barnehager og grunnskolen skal fortsatt organiseres på gult nivå.

Barnehagestart

Matservering i barnehagene

Barnehagenes mulighet for å servere mat påvirkes blant annet av bemanningssituasjonen og hvordan barnehagelokalene legger til rette for tilberedning av mat i gruppene. Derfor vil noen kunne servere mat, mens andre ikke har den muligheten når barnehagene organiseres etter såkalt «gult nivå». I de barnehager som ikke serverer mat må barna ha med matpakke for hele dagen. Det er den enkelte bydel som bestemmer hva som gjelder for din barnehage. Private barnehager bestemmer selv om de skal ha matservering.

Åpningstid

For å begrense kontakt mellom personer må det fortsatt være faste grupper av barn og voksne i barnehagene, og samarbeid mellom grupper må begrenses. Derfor kan det være nødvendig med noe redusert åpningstid også fremover. Åpningstiden i kommunale barnehager bestemmes av bydelen.

Vanlig pris gjelder

Foresatte skal betale vanlig pris selv om åpningstiden forkortes, eller om de velger å ikke sende barnet til barnehage. Det er mulig med betalingsfri for barn som har langvarig sykefravær med legeerklæring.

Skole og AKS

Barneskolen

Barneskolene i Oslo kan ha et tilnærmet normalt tilbud. Skolehverdagen vil likevel være litt annerledes enn før, slik at det er trygt for elevene å komme på skolen.

Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra. Skolene vil være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. 

De viktigste reglene er:

  • Ingen skal møte på skolen eller AKS hvis de er syke.
  • Alle må vaske hendene før de kommer på skolen.
  • God håndhygiene og renhold på skolen.

Hvordan er skolehverdagen?

Det skal mye til før skolene stenger helt igjen. Slik smittesituasjonen er nå er barneskolene på gult nivå, som betyr at skolen og AKS kan gi et tilnærmet normalt tilbud. Det er fremdeles noen restriksjoner. Det vil si at:

  • Hele skoleklasser kan være samlet.
  • Elevene får et fulltidstilbud på skolen med vanlige skoledager.
  • Skolene har flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og elever.
  • Hvis elever eller ansatte på skolen blir smittet, kan det hende at klassen, trinn eller hele skolen må stenge.

Ungdomsskolen, videregående skole, voksenopplæringen og fagskolene

Fra og med 17. november skal skoler med ungdomstrinn gå fra gult til rødt nivå i smitteverntiltak. Det innebærer blant annet at elevene deles inn i mindre grupper og at kontakt mellom grupper skal begrenses. Organisering ut fra mer hjemmeundervisning eller ulike oppmøtetider for elevene vurderes fra skole til skole. I første omgang vil dette vare til 1. desember før det blir gjort en ny vurdering.

Videregående skoler og voksenopplæring i Oslo ble organisert ut fra rødt nivå fra og med 10. november og i tre uker fremover. Det betyr strengere krav til avstand og kontakt mellom elevene og ansatte på skolene. Det er viktig å understreke at rødt nivå ikke betyr stengte skoler. Fagskolene oppfordres til også å organiseres på rødt nivå.

Karantene etter utenlandsferier

Barn, unge og voksne som har vært i:

  • «røde» land eller land som har blitt «røde» i den perioden de oppholdt seg der, må være i karantene i 10 dager.
  • "gule" land kan komme på skolen som normalt. 

Det er viktig at elevene eller de foresatte tar kontakt med skolen og informerer om at de er i karantene.

Hvem bestemmer hva?

Det er byrådet i samråd med smittevernmyndighetene i Oslo som bestemmer om skoler og barnehager skal stenge ned. Oslo kommune vurderer smittevernnivået for skoler og barnehager kontinuerlig.

Ved smitte på enkeltskoler, vil skolens ledelse vurdere tilpasninger for å gi et best mulig undervisningstilbud.

Bydelsoverlegen i den enkelte bydel setter retningslinjer for om man kan levere inne i barnehagen eller ikke, og for matservering i både barnehagene og på AKS.

Nasjonale regler og anbefalinger

Les mer om barnehager og skoler på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Ofte stilte spørsmål

Finn eksempler på spørsmål som ofte stilles til oss, og svarene på dem.