Råd og regler i Oslo

Barnehager og skoler

Barnehagene og skolene i Oslo åpner som normalt etter sommerferien. Det vil imidlertid fortsatt være lokale tilpasninger med hensyn til åpningstid i barnehagene.

Barnehagestart

Matservering i barnehagene

Barnehagenes mulighet for å servere mat påvirkes blant annet av bemanningssituasjonen og hvordan barnehagelokalene legger til rette for tilberedning av mat i gruppene. Derfor vil noen kunne servere mat, mens andre ikke har den muligheten når barnehagene organiseres etter såkalt «gult nivå». I de barnehager som ikke serverer mat må barna ha med matpakke for hele dagen. Det er den enkelte bydel som bestemmer hva som gjelder for din barnehage. Private barnehager bestemmer selv om de skal ha matservering.

Åpningstid

For å begrense kontakt mellom personer må det fortsatt være faste grupper av barn og voksne i barnehagene, og samarbeid mellom grupper må begrenses. Derfor kan det være nødvendig med noe redusert åpningstid også fremover. Åpningstiden i kommunale barnehager bestemmes av bydelen.

Vanlig pris gjelder

Foresatte skal betale vanlig pris selv om åpningstiden forkortes, eller om de velger å ikke sende barnet til barnehage. Det er mulig med betalingsfri for barn som har langvarig sykefravær med legeerklæring.

Skole og AKS

Skolene i Oslo kan ha et tilnærmet normalt tilbud. Skolehverdagen vil likevel være litt annerledes enn før, slik at det er trygt for elevene å komme på skolen.

Det er trygt for barn å gå på skolen og AKS

Elevene skal ha et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra. Skolene vil være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. 

De viktigste reglene er:

  • Ingen skal møte på skolen eller AKS hvis de er syke.
  • Alle må vaske hendene før de kommer på skolen.
  • God håndhygiene og renhold på skolen.

Hvordan er skolehverdagen?

Det skal mye til før skolene stenger helt igjen. Slik smittesituasjonen er nå er skolene på gult nivå, som betyr at skolen og AKS kan gi et tilnærmet normalt tilbud. Det er fremdeles noen restriksjoner. Det vil si at:

  • Hele skoleklasser kan være samlet.
  • Elevene får et fulltidstilbud på skolen med vanlige skoledager.
  • Skolene har flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og elever.
  • Hvis elever eller ansatte på skolen blir smittet, kan det hende at klassen, trinn eller hele skolen må stenge.

Karantene etter utenlandsferier

Barn, unge og voksne som har vært i

  • «røde» land eller land som har blitt «røde» i den perioden de oppholdt seg der, må være i karantene i 10 dager
  • de som har vært i "gule" land kan komme på skolen som normalt

Det er viktig at elevene eller de foresatte tar kontakt med skolen og informerer om at de er i karantene.

Hvem bestemmer hva?

Det er byrådet i samråd med smittevernmyndighetene i Oslo som bestemmer om skoler og barnehager skal stenge ned. Oslo kommune vurderer smittevernnivået for skoler og barnehager kontinuerlig.

Ved smitte på enkeltskoler, vil skolens ledelse vurdere tilpasninger for å gi et best mulig undervisningstilbud.

Bydelsoverlegen i den enkelte bydel setter retningslinjer for om man kan levere inne i barnehagen eller ikke, og for matservering i både barnehagene og på AKS.

Nasjonale regler og anbefalinger

Les mer om barnehager og skoler på Utdanningsdirektoratets nettsider.