Arrangementer på offentlig sted

Informasjon til tilskuddsmottakere

Har du fått tilskudd til prosjekter eller aktiviteter fra Oslo kommune? Les mer om hva som gjelder når aktivitetene endres, utsettes, avlyses som følge av koronasituasjonen.

Tilskudd til kunst- og kulturtiltak fra Kulturetaten

Har du fått tilskudd til kunst- og kulturtiltak fra Kulturetaten? 

Tilskudd gis under forutsetning av at tiltaket gjennomføres i henhold til de gjeldende retningslinjene for smittevern.

Hvis det ikke er mulig å gjennomføre aktiviteten som planlagt og tiltaket må utsettes eller endres, skal dette godkjennes av Kulturetaten. Ved en eventuell avlysning kan Kulturetaten kreve at tilskuddet blir tilbakebetalt.

Informasjon om endringer, utsettelse eller avlysning skal sendes inn via søknaden Min side (velg “Ettersend dokumentasjon” i meldingsboksen) eller på e-post til tilskudd@kul.oslo.kommune.no (med henvisning til referansenummer).

Tilskudd til idrettstiltak fra Bymiljøetaten

Har du fått tilskudd til idrettstiltak fra Bymiljøetaten?

Hvis aktiviteter avlyses, utsettes eller nedskaleres som følge av koronavirussituasjonen, vil du motta. utbetaling som normalt. Du må sende informasjon om eventuelle endringer til Bymiljøetaten til postmottak@bym.oslo.kommune.no.

Avlyser eller nedskalerer du tiltaket av andre grunner, vil du ikke motta tilskudd, eller du vil få redusert tilskudd. Vedtaket finner du i svarbrevet som du har fått.

Tilskudd til arrangementer fra bydel

Har du fått tilskudd til arrangementer fra bydelen din?

Kontakt bydelen din for å høre hvilke bestemmelser som gjelder der. 

Gå til alle tilskudd, legater og stipend

Du kan også ta kontakt med Arrangementskontoret for å finne riktig instans: arrangement@kul.oslo.kommune.no
 

Se regler for arrangementer

Støtte til prosjekter tilpasset koronapandemien

Du kan søke om støtte til nettbaserte konserter, forestillinger, utstillinger og lignende, eller andre formidlingsformer tilpasset koronapandemien. Se tilskuddsordningen Løpende tilskudd til kunst- og kulturtiltak.