Råd og regler i Oslo

Unngå situasjoner der smitte kan spres og hold deg hjemme så mye som mulig. Se alle regler som gjelder i Oslo.

Endringer i koronatiltak i Oslo

Byrådet åpner for at alle elever i Osloskolen igjen skal komme tilbake på skolen fra mandag 19. april. Fra torsdag 15. april kan barn og unge til og med ungdomsskolealder unntas fra kravet om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med en utendørsaktivitet. De øvrige tiltakene forlenges til og med 29. april.