Har du eller noen du kjenner det vanskelig?

​​​​​​​Mange synes livet har blitt vanskeligere under korona. Er du bekymret for noen i familien din, kjenner du deg ensom, nedstemt eller urolig, er det flere du kan ta kontakt med.

Akutt hjelp

Ved akutt behov for hjelp kan du ta kontakt med Sosialt Ambulant Akuttjeneste (SAA). Det er en døgnåpen og gratis tjeneste ved legevakten i Oslo som bistår personer som har det vanskelig og deres pårørende. Du trenger ikke henvisning. Sosial Ambulant Akuttjeneste (SSA) kan også kontaktes på telefon.

Ved selvmordsfare, psykose og forvirring kan du ta kontakt med legevakt 116 117, som er betjent hele døgnet. Les mer om psykiatrisk legevakt.

Du kan også kontakte fastlegen din – er det helt akutt, kan du be om time samme dag. 

Barn, unge og familier

Flere ulike kommunale tilbud og tjenester er tilgjengelig i Oslo for barn og unge. Alle skal ha helsestasjon og skolehelsetjeneste på sin skole. Alle skolehelsetjenester har helsesykepleier, noen har psykolog. 

Ung arena er et samtaletilbud til unge som tilbyr lavterskelhjelp og er gratis.

Er du som forelder bekymret for barnet eller ungdommen din, er det mange du kan ta kontakt med:

Bydeler kan også ha tilbud utover disse, ta kontakt med din bydel for informasjon.

Ved alvorlig bekymring for barn og unges omsorgssituasjon, ta kontakt med barnevernvakten.

Alle som opplever vansker, konflikter eller kriser i familien kan få tilbud om behandling og rådgivning fra sitt lokale familievernkontor. Familievernet er en nasjonal tjeneste.

Plakater om hjelpetilbud

Ungdom og voksne

I hver bydel er det ulike helsetilbud tilgjengelig. Ta kontakt med din bydel for nærmere informasjon.

Flere bydeler har lavterskeltilbudet Rask psykisk helsehjelp. Det finnes også psykiske helsetjenester for voksne der man kan få hjelp etter søknad.

I tillegg finnes ulike aktivitetstilbud for voksne, herunder Fontenehuset.

Helsehjelp som krever henvisning fra lege eller psykolog

Trenger du mer hjelp enn hva bydel eller fastlegen kan hjelpe deg med, kan fastlege eller psykolog henvise deg til spesialisthelsetjenesten, psykisk helsevern.

Dersom du er voksen vil du bli henvist til distriktspsykiatrisk senter og barn, unge og familier blir henvist til psykisk helsevern for barn og unge (BUP)

Det finnes psykologer, psykiatere og nevropsykologer som er del av spesialisthelsetjenesten. De omtales som avtalespesialister og der kan du få hjelp over tid. Du betaler bare egenandel.

Pårørende

Pårørendesenteret i Oslo tilbyr rådgivning for pårørende.

Andre hjelpetilbud

Se ulike hjelpetelefoner og tilbud på helsenorge.no