Koronavirus

Privatisteksamen og korona

Privatistkontoret i Oslo planlegger å gjennomføre alle privatisteksamener. Vi vil legge tilrette for at eksamen blir arrangert i tråd med nasjonale smittevernråd.

Tid og sted for gjennomføring av privatisteksamener

Skriftlige eksamener avholdes på oppsatt datoer og i ulike lokaler

Perioden for muntlig eksamen starter 4. mai, men det kan bli endringer i den oppsatte planen. Privatistene det gjelder vil få beskjed.

Samtidig ber vi alle kandidater holde seg oppdatert i privatistweb.no.

Smitteverntiltak for gjennomføring av privatisteksamener 

Alle privatistene må følge retningslinjene som gjelder for gjennomføring av eksamen og samtidig bidra til å redusere fare for spredning av koronaviruset. Det er viktig at du leser informasjonen som gjelder din eksamen, og følger smittevernstiltakene.

Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en smittevernsveileder for privatisteksamen.

Kompetansebevis og innsending til Samordna opptak

Får du kompetansebevis eller vitnemål etter 1. juli, er 10. juli siste frist for å laste det opp i søknaden din. Fristen 10. juli gjelder kun for privatister som får dokumentasjonen etter 1. juli, som følge av koronasituasjonen. Har du fått kompetansebevis eller vitnemål før 1. juli, må du laste dette opp senest 1. juli.