Koronavaksine i Bydel Østensjø

Vaksinesenter og status for vaksinasjon i bydelen.

Slik får du time

Når det er din tur til å få tilbud om vaksinen, blir du kontaktet på telefon. Du trenger ikke å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.

Les mer om koronavaksine og hvordan vaksinasjonen foregår

Vaksinesenter i Bydel Østensjø

Du må ha timeavtale for å kunne besøke oss.

Se video av hvordan senteret ser ut, og hva du skal gjøre når du kommer for å ta vaksinen (YouTube).

Adresse

Skullerudbakken 147 (se kart nederst)

Åpningstider

Mandag–søndag: 08.00 - 22.00

Kontakt

Telefon: 477 97 160 (Åpningstid 08.30 - 21.00)
E-post:  vaksinasjonssenter@bos.oslo.kommune.no 

Har du generelle spørsmål om koronavaksineringen?
Kontakt koronatelefonen: 21 80 21 82

Status for vaksinasjon i bydelen

Statusen oppdateres ukentlig. Tall per 22.02.2021:

Totalt er det satt 2765 vaksiner

 • Antall vaksinerte 1. dose: 1844
 • Antall vaksinerte 2. dose: 921

Hvem har fått vaksine?

 • Beborere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
 • Personer over 85 år som ikke bor på sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper

Hvem får vaksinetilbud nå?

 • Personer mellom 75-84 og prioritert helsepersonell

Bydelen har kontaktet alle i aldersgruppen 85+ som vi har kontaktinformasjon til. Er du eller kjenner du noen som er i aldersgruppen 85+ som ikke har blitt kontaktet av oss må vaksinesenteret kontaktes. 

Hvem er neste gruppe som skal få vaksinetilbud?

Alder 65-74 år og personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:

 • organtransplantasjon
 • immunsvikt
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år 
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
 • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

Se hele prioriteringsrekkefølgen i Oslo

Hold deg oppdatert

Følg Bydel Østensjø på Facebook

Kart


Slik foregår en vaksinasjonstime