Koronavaksine i Bydel Alna

Vaksinesenter og status for vaksinasjon i Bydel Alna.

Slik får du time

Når det er din tur til å få tilbud om vaksinen, blir du kontaktet på telefon. Du trenger ikke å kontakte vaksinesenteret eller fastlege for å sette deg på venteliste.

Du kan også registrere at du vil ta vaksinen. Det gjør at vi kan kalle inn til vaksinering mer effektivt.

Les mer om koronavaksine og hvordan vaksinasjonen foregår

Vaksinesenter i Bydel Alna

 • Du må ha timeavtale for å kunne besøke oss.

Adresse

Haugerudsenteret 3, 0673 Oslo, Inngang 1, 2. etasje (se kart nederst)

Det er samme inngang som til Haugerud legesenter. I 1. etasje finner du mottaket til vaksinesenteret.

Bilde av inngang til vaksinesenterVAKSINESENTER: Inngangen til vaksinesenteret

Åpningstider

 • Mandag–fredag: klokken 08:00–22:00
 • Lørdag-søndag: klokken 09:00–17:00

Kontakt

Det er veldig mange som tar kontakt med vaksinesenteret. Vi ber om forståelse for at vi kun kan svare på spørsmål knyttet til din vaksinetime. 

Dersom du ikke kan møte til oppsatt time på grunn av sykdom/karantene ber vi om at du ringer oss direkte på telefonnummeret du har fått tilsendt på sms.

Har du andre spørsmål?  Ring Oslo kommunes koronatelefon 21 80 21 82.

 

Status for vaksinasjon i bydelen

Per 22. juni 2021.

Vaksinestatus hos personer som er 18 år og eldre i Bydel Alna
 

 • Ferdigvaksinert:
  • Antall personer: 16 272
  • Prosentandel: 40,3 %
 • Delvaksinert:
  • Antall personer: 6200
  • Prosentandel: 15,35 %
 • Ikke vaksinert:
  • Antall personer: 17 910
  • Prosentandel: 44,35 %

Hvor mange vaksiner mottar vaksinesenteret i uke 25?

 • Dose 1: 3300
 • Dose 2: 890

Hvem får vaksinetilbud nå?

 • Gruppe 10: Personer mellom 18 og 24 år
 • Gruppe 10b: Personer mellom 40 og 44 år
 • Gruppe 11: Personer mellom 25 og 39 år
 • Personer som gjenstår i de øvrige gruppene: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9. 

Hvem har fått vaksine?

 • Gruppe 1: Beboere i sykehjem 
 • Gruppe 2: Personer over 85 år som ikke bor på sykehjem
 • Gruppe 3: Personer mellom 75 og 84 år
 • Utvalgte helsepersonellgrupper
 • Gruppe 4: Personer mellom 65 og 74 år, og personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp:
  • organtransplantasjon
  • immunsvikt
  • hematologisk kreftsykdom siste fem år 
  • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
  • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
  • kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege
 • Gruppe 5: Personer mellom 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene: 
  • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
  • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
  • diabetes
  • kronisk lungesykdom
  • fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
  • demens
  • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
  • hjerneslag
  • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.
 • Gruppe 6: Personer mellom 45-54 år med de samme sykdommer eller tilstander som er listet opp i punkt 5
 • Gruppe 7: Personer mellom 18-44 år med de samme sykdommer eller tilstander som er listet opp i punkt 5
 • Gruppe 8: Personer mellom 55 og 64 år 
 • Gruppe 9: Personer mellom 45 og 54 år 

Tilhører du gruppe 5, 6 og 7, og har ikke fått vaksine hos fastlege?
Da skal du også vaksineres på vaksinesenteret. Du må ta kontakt med din fastlege og be om at de bekrefter helseopplysningene til bydelen. Fastlegene har fått informasjon om hvordan dette gjøres.

Se prioriterte grupper i Oslo

  Hold deg oppdatert

  Følg Bydel Alna på Facebook

  Kart