Informasjon til deg som har fått vaksinetime

Pris

Koronavaksinen er gratis.

Vaksinasjonssteder

Hver bydel har et eget vaksinasjonssted. Det er ikke mulig å møte opp på vaksinasjonssentre uten avtale.

I tillegg vaksinerer et utvalg apotek på vegne av Oslo kommune.

Enkelte innbyggere vil få tilbud om vaksinasjon i en annen bydel enn der de bor. Disse vil få tydelig beskjed om oppmøtested i SMS. Det er derfor viktig at du leser nøye gjennom SMSene du mottar fra Helseboka og Oslo kommune.

Transport

Hvis det er vanskelig for deg å komme deg til vaksinasjonsstedet, kan du si det til bydelen når de ringer for å avtale vaksinasjon. De har mulighet til å hjelpe til med transport.

Hvis du har TT-kort, kan du bruke dette til å reise til og fra vaksinasjonsstedet.

Før du skal vaksineres

Når du møter til den avtalte vaksinetimen din, er det det noen ting du må passe på.

 • For å unngå kø og smitterisiko, møt opp presis.
 • Ha på klær med ermer som lett kan brettes opp. 
 • Gi beskjed til vaksinasjonsstedet så raskt som mulig, hvis noen av punktene under gjelder deg. Vaksinasjonen vil da bli utsatt. 
  • Du har forkjølelsessymptomer, feber over 38 grader eller andre tegn på infeksjonssykdommer 
  • Du har korona og er i isolasjon
  • Du er i karantene eller venter på svar på koronatest
  • Du har blitt vaksinert med en annen vaksine innen de siste 7 dagene
  • Det har gått mindre enn 3 uker siden du var ferdig med isoleringsperioden etter coronasykdom. Det er nå anbefalt å vente med vaksine til 3 måneder etter gjennomgått sykdom.
  • Du er gravid uten å tilhøre risikogruppe for alvorlig coronasykdom

Dette skjer under selve vaksineringen

 1. Før vaksinasjon vil du bli spurt om du er frisk, og om du har hatt reaksjoner på andre vaksiner du har fått tidligere. Husk å informere om det dersom du er gravid, har allergi, bruker medisiner eller har andre helseproblemer.

 2. Vaksinasjonen vil bli satt med sprøyte i overarmen. 

 3. Etter vaksinen er satt, vil du vente på vaksinasjonsstedet i minimum 20 minutter, slik at du kan bli fulgt opp dersom du skulle få noen form for reaksjoner. Alle som vaksinerer har opplæring og nødvendige medisiner tilgjengelig for å takle en eventuell allergisk reaksjon.

Hvis du opplever bivirkninger

Hvis du opplever uventede, kraftige eller langvarige symptomer som du tror skyldes vaksinen, bør du kontakte lege eller annet helsepersonell for vurdering og råd. Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige eller ukjente reaksjoner som de mistenker skyldes vaksine. Du kan også selv sende inn melding via melde.no.

Les mer om koronavaksinen og bivirkninger.

Etter at du er vaksinert

Du må følge smittevernreglene når du har blitt vaksinert. 

Les mer om koronavaksinering i Oslo