Drop in

Har du fått vaksinetime ønsker vi at du møter opp på denne. 
Drop-in er tilgjengelig på alle byens vaksinesentre, og er åpent for følgende grupper: 

Dose 3 for gruppene: 

 • Alle over 45 år
 • 18-64 år med høy risiko for alvorlig sykdom
 • 18-64 år med andre underliggende sykdom
 • Helsepersonell som har blitt registrert av sin leder i Helseetatens registreringsløsning
 • Utvekslingsstudenter over 18 år bosatt i land/studiesteder som krever oppfriskningsdose for at man skal kunne returnere til studiestedet. Minimumsintervall på 4,5 mnd (20 uker). må overholdes. Husk gyldig studentbevis. 
 • Gravide kvinner hvor det har gått minst 4,5 måneder (20 uker) etter 2. dose. Vaksinasjon anbefales i andre eller tredje trimester dersom det ikke foreligger andre risikotilstander hos mor som tilsier at vaksinasjon i første trimester er nødvendig.

I tillegg kan alle mellom 18-44 år få dose 3 på drop-in ved utvalgte vaksinesentre:

 • Stovner vaksinesenter
 • Nordstrand vaksinesenter
 • Østensjø vaksinesenter (avdeling Skullerud)
 • Grorud vaksinesenter

Dose 1 og 2 for alle aldre (merk at barn under 15 år som har gjennomgått korona ikke skal vaksineres). Ungdom født i 2006 kan benytte drop in for dose 2, hvis minimum intervall på 12 uker er gjennomgått

Mer informasjon om prioriteringsrekkefølgen finner du på FHI.no

Når du møter på drop-in vil du få tilbud om første ledige vaksinetime. Hvis vaksinesentret har fulle timebøker er det derfor ikke sikkert at du får time samme dag.

Barn og unge under 18 år

Innbyggere over 12 år kan møte på drop-in hos et vaksinesenter eller registrere seg for vaksinetime. For å registrere deg må du ha BankID.

Unge mellom 16-17 år anbefales 2 doser koronavaksine. Det skal gå 12 uker mellom dosene. De som har gjennomgått korona skal kun ha 1 dose.

Det anbefales at alle under 18 år får vaksinen fra BioNTech/Pfizer.

Alle som er født i 2006 (som fyller 16 i år), kan nå få dose 2. Disse kan møte opp på drop-in ved alle vaksinesentrene. 

Alle som er født i 2004 (som fyller 18 i år), kalles inn til oppfriskningsdose når årskullet nås i prioriteringsrekkefølgen. 

Barn og unge mellom 12-15 år

Unge født i år 2007-2010 får tilbud om én vaksinedose. De som har hatt korona skal ikke vaksineres. Barn født i 2010 må ha fyllt 12 år for tilbud om vaksine. Alle under 16 må ha samtykke, les mer om og last ned samtykke nedenfor.

Samtykke og egenerklæring fra foresatte 

Alle under 16 år må ha samtykke fra sine foresatte for å få koronavaksinen. Samtykke leveres når man har vaksinetime. Et egenerklæringsskjema må også fylles ut av foresatte i forkant av vaksinasjon.

Last ned samtykke- og egenerklæringsskjema for unge under 16 år (PDF)

Barn 5-11 år med alvorlig grunnsykdom

Barn i alderen 5–11 år, også de med alvorlig grunnsykdom, har svært lav sannsynlighet for å bli innlagt i sykehus på grunn av covid-19-infeksjon. Enkelte barn med alvorlig grunnsykdom kan likevel ha nytte av den beskyttelsen koronavaksinen gir og kan også gjøre at de lettere kan delta på skole og aktiviteter. Enkelte grupper barn i alderen 5 til 11 år med alvorlige grunnsykdommer kan derfor få tilbud om koronavaksine.

Friske barn i samme husholdning med barn som er alvorlig syke kan tilbys vaksine hvis det er ønskelig, forutsatt at de er over 5 år. Vaksinen gis da for indirekte å beskytte alvorlig syke barn. 

I Oslo Kommune er det Bydel Bjerke som vaksinerer denne gruppen. 
For booking av time kan fastlege melde barnet inn via fastlegelinjen til koronatelefonen. Telefonnummer er oversendt i brev til alle fastleger i Oslo. 

Det er også mulig å ta kontakt direkte med Bydel Bjerke på telefonnummer: 40 40 84 48 eller på e-post: vaksinesenter@bbj.oslo.kommune.no

Ved direkte kontakt må attest fra behandlende lege fremvises for booking av time. Vi gjør oppmerksom på at helseopplysninger ikke skal oversendes på e-post. Friske barn i samme husholdning skal også henvises av lege.

Dose 1

Hvis du bor i Oslo og ikke har fått vaksinen, kan du registrere deg for vaksinetime eller møte opp på drop-in.

Registrering dose 1

Etter at du har registrert deg, vil du få en sms når det er din tur til å få vaksine. Husk samtykkeskjema hvis du er under 16 år.

Uten D-nummer

Hvis du bor i Oslo, men har D-nummer, venter på D-nummer, ikke har fastlege eller BankID, gjør du følgende for å få vaksinetime: 

 • Ring Koronatelefonen på telefon 21 80 21 82, tastevalg «vaksine» 
 • Koronatelefonen kan hjelpe deg på flere ulike språk og setter deg i kontakt med vaksinesenteret i bydelen du bor i 

Dose 2

Time for dose 2 settes opp samtidig som man får time for dose 1. Du kan også møte på drop-in.

Hvis du flyttet til Oslo etter at du fikk dose 1, kan du få dose 2 i Oslo. Ved å registrere deg her, kan vi ta kontakt med deg når du har fått tildelt vaksinetime. Du kan også møte opp på drop-in hos ditt nærmeste vaksinesenter.

Registrering dose 2

 • Du må huske på å overholde minimumsintervallet mellom dosene:
  • 4 uker for innbyggere over 18 år (født i 2004 eller tidligere)
  • 12 uker for innbyggere mellom 16-17 år (født i 2005-2006)

Innbyggere kan bli tilbudt en annen vaksinetype som dose 2, enn den de fikk som dose 1. Kombinasjon medfører ingen større risiko for alvorlige bivirkninger. Les mer om kombinasjon av vaksiner (fhi.no)

Dose 3

Dose 3 (oppfriskningsdose)

Bydelene er i gang med innkalling av alle over 18 år for oppfriskningsdose, og vil fortløpende jobbe seg nedover i aldersgruppene. Alle over 45 år vil få tilbud om oppfriskningsdose innen 15 januar. Innen utgangen av februar vil alle over 18 år få tilbud.

Innbyggere kalles inn over telefon og gjennom smartvarsling (SMS).

Drop-in er foreløpig kun åpent for enkelte grupper. Se hvilke grupper og les mer om drop-in

Det skal gå minst 4,5 måneder (20 uker) mellom dose 2 og dose 3. Både Pfizer og Moderna brukes nå til oppfriskningsdose, og det kan bli noe ulikt hvor raskt bydelene kan ferdigstille vaksinering av de ulike gruppene. Les mer informasjon om dose 3 på helsenorge.no

Dose 3 til ansatte i skole og barnehage

Ansatte i Oslo Kommunes skoler og barnehager tilbys nå dose 3 (oppfriskningsdose). Ledere i skole og barnehage vil få tilsendt en registreringsløsning for registrering av sine ansatte.

Ansatte vil få tilbud om dose 3 så snart som mulig etter at anbefalt tid har gått mellom dose 2 og 3. De vil bli kalt inn gjennom smartvarsling (SMS) fra vaksinesenteret der de fikk dose 2, så fort det er tilgjengelig timer til booking.

Ansatte med bosted utenfor Oslo vil få tilbud på Bjerke vaksinesenter.

Det er ikke mulig å benytte drop-in for denne gruppen.

Dose 3 til helsepersonell

Helsepersonell i helse- og omsorgstjenesten med pasientkontakt tilbys nå dose 3 (oppfriskningsdose). Helsepersonell som oppfyller kriteriene for 3.dose vil bli kalt inn gjennom smartvarsling (SMS).

Ledere i private og kommunale helse- og omsorgstjenester som vurderer å ha personell som oppfyller kriteriene, og ikke har vært i dialog med kommunen, kan sende begrunnelse til prioriteringskriterier-vaksine@hel.oslo.kommune.no for vurdering.

Dose 3 til immunsupprimerte

Personer med alvorlig svekket immunforsvar (immunsupprimerte) får tilbud om dose 3. Gjelder dette deg, kan du få dose 3 gjennom drop-in ved å møte på det vaksinesenteret de fikk dose 2. Alle vaksinesentrene i Oslo kommune har tilbud om dette.

Husk å ta med dokumentasjon som viser at du er i målgruppen. Gyldig dokumentasjon kan være brev fra spesialisthelsetjenesten, eller bevis på medikamentbruk i form av resept, e-resept eller emballasje med navnet og datert etikett fra apoteket. På FHI.no kan du finne mer informasjon om hvilke dokumentasjonskrav som gjelder for deg.

Intervallet mellom 2. og 3. dose skal være minimum 4 uker. 

Etterregistrering av vaksine tatt i utlandet

Har du tatt vaksine i utlandet kan du få denne registrert ved et av vaksinesenterne i Oslo. Registreringen er gratis. 

Følgende vaksiner tatt i utlandet er godkjent for registrering:

 • Comirnaty (BioNTech/Pfizer)
 • Spikevax (Moderna)
 • Vaxzevria (Astra Zeneca)
 • Janssen
 • Covishield

Ta gjerne kontakt med vaksinesenteret for å avtale tid. Husk å ta med gyldig legitimasjon (for eksempel pass, førerkort eller bankkort med bilde) og dokumentasjon på vaksinering.

Hvor kan du få vaksinen?

Alle bydelene har vaksinesentre. De har ulike åpningstider.

Tilrettelagt vaksinering

Vaksinesenter i Bydel Ullern og Vestre Aker er tilrettelagt for deg som er redd for sprøytestikket, eller av annen grunn ønsker å få tilrettelagt vaksineringen.

Vaksinebuss

Vaksinebussene benyttes til å informere om koronavaksine, og bidrar når det foregår vaksinering utenfor vaksinesentrene. På grunn av vintertemperaturer er det for tiden ikke mulig å vaksinere seg i vaksinebussen.

Vaksinebussene er et tiltak for å øke vaksinedekningen på steder der befolkningen har lavere vaksinedekning. Vaksinebussene kan for eksempel besøke arbeidsplasser innenfor bygg og anlegg, delbydeler med lav vaksinedekning og andre relevante steder.

Hvis du ønsker å få vaksinebussen til din arbeidsplass eller ditt nærmiljø, kan du ringe telefon 94 00 21 88.

Veiledning og videoer

Les om koronavaksineprogrammet hos Folkehelseinstituttet

Hvis du opplever bivirkninger

Hvis du opplever uventede, kraftige eller langvarige symptomer som du tror skyldes vaksinen, bør du kontakte lege eller annet helsepersonell for vurdering og råd. Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige eller ukjente reaksjoner som de mistenker skyldes vaksine. Du kan også selv sende inn melding via melde.no.

Les mer om koronavaksinen og bivirkninger.

Vaksinestrategien for Oslo

Strategi og handlingsplan for Covid-19 vaksinering i Oslo kommune (PDF 1MB)

Eventuelle endringer i vaksineplanen blir oppdatert på denne siden, men ikke i selve dokumentet fra mars 2021.

Vaksineinformasjon på tegnspråk