Stor pågang på teststasjoner

Det er mange som ønsker å teste seg nå og tidvis lang ventetid på drop-in. Vi anbefaler å bestille test-tid på forhånd og møte opp på tildelt tidspunkt.