Koronavirus

Idrettsanlegg, svømmehaller og bad

All aktivitet ved idrettsanleggene forutsetter at smittevernreglene blir fulgt. Vi vurderer fortløpende åpning av flere anlegg, blant annet knyttet til sesongstart.

Utendørs idrettsanlegg er åpne

De utendørs idrettsanleggene er åpne, for idretter hvor det ikke er behov for å berøre baller eller annet ikke-personlig utstyr med hendene. Dette vil si at for eksempel fotball og friidrett er tillatt, men ikke sandvolleyball og sandhåndball.

På de utendørs idrettsanleggene innebærer smittevernreglene at dere har minst én meter avstand mellom deltakerne, enten det er trenere, utover, støtteapparat eller andre. Dere kan ikke være flere enn 20 mennesker samlet til enhver tid.

Hverdager fra klokken 15:00 og i helgene prioriteres idrettslagenes aktivitet. Det er Oslo idrettskrets som fordeler treningstid til idrettslagene.

Svømmehaller og bad

Frognerbadet er åpnet for publikum i tidsbolker som varer 1,5 eller 2 timer. Du må kjøpe billetter på forhånd.

Romsås bad er åpent for organisert idrett.

Andre bad åpner 31. august.

Flerbrukshaller kan åpne for organisert idrett

I tillegg til de nasjonale smittevernreglene er det utviklet retningslinjer og instrukser av Bymiljøetaten og Oslo idrettskrets. Åpningen forutsetter at idrettslaget med driftsavtale for den enkelte flerbrukshallen både ønsker og ser seg i stand til å holde åpent med de betingelsene som følger.

Ta kontakt med Bymiljøetaten om du har spørsmål om åpning av flerbrukshaller. E-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no