Til innhold
Koronavirus

Har du mistanke om smitte?

Har du symptomer på luftveisinfeksjon, skal du holde deg hjemme. Ikke ring legevakten med mindre du er akutt syk. Mistenker du at du er smittet med korona (covid-19), kan du ringe fastlegen eller koronatelefonen for å avklare om du skal testes.

Hvem skal testes for korona (covid-19)?

Testkapasiteten i Oslo er god. Alle med symptomer på covid-19 bør testes, selv om de aller fleste ikke har covid-19.

Vi tester personer med akutt luftveisinfeksjon som har feber, hoste eller tungpustethet, eller som lege mistenker har covid-19. Disse prioriteres i denne rekkefølgen:

 • pasient med behov for innleggelse
 • pasient eller beboer på sykehjem eller annen helseinstitusjon
 • ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid. Disse kan vurderes for testing også ved mildere akutte luftveissymptomer uten annen sannsynlig årsak som har vart over to døgn.
 • personer over 65 år eller voksen med alvorlig eller dårlig regulert sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk
 • person i karantene på grunn av nærkontakt med en person som har bekreftet tilfelle av covid-19 eller etter reise
 • ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning.
 • andre med mistenkt covid-19. 

Det er Folkehelseinstituttet som fastsetter kriterier for testing. Kriteriene kan endres fortløpende.

Oppfyller du kriterier for testing?

Ring fastlegen din, eller koronatelefonen for Oslos innbyggere når fastlegen ikke er til stede.

Det er kun de som bor i Oslo og oppfyller kriterier for testing som skal ringe koronatelefonen.

Jobber du i helsetjenesten med pasientnært arbeid kan du avklare behov for testing med egen arbeidsgiver. Ansatte ved sykehus i Oslo blir testet av egen arbeidsgiver og skal ikke ringe koronatelefonen.

 • Telefonnummer: 2180 2182
 • Åpningstider:
  • hverdager klokken 09:00 - 21:00
  • lørdager, søndager og helligdager klokken 12:30 - 19:30

Vi tester foreløpig kun for virus ved halsprøver og kan ikke teste for å se om du har hatt korona.

Hvis du skal undersøkes, blir du henvist til feberpoliklinikk

Hvis det er behov for at du møter opp til undersøkelse blir du henvist til en av Oslo kommunes feberpoliklinikker. Du får informasjon om hvor og når du skal møte opp.

Det er ikke mulig å ta direkte kontakt med feberpoliklinikken. Du må bli henvist dit av fastlegen din, koronatelefonen eller legevakten.

Har du symptomer, men oppfyller ikke kriterier for testing?

Hvis du har forkjølelsessymptomer uten feber, skal du holde deg hjemme til én dag etter at du har blitt frisk.

Anbefalinger for når du skal være hjemme, i karantene eller isolasjon kan du lese på helsenorge.no

 • Kontakt fastlegen på telefon hvis du trenger råd eller sykemelding. Ta alltid kontakt med fastlegen først for sykdom som ikke er akutt, dette gjelder både korona og annen sykdom.
 • Ved akutt sykdom som ikke kan vente til fastlegen er tilgjengelig, kontakt legevakt på telefon 116 117. Ved fare for liv og helse, ring 113.

Meld fra til Folkehelseinstituttet

Hvis du i løpet av de siste syv dagene har hatt symptomer på koronavirus, kan du melde fra til Folkehelseinstituttet. På den måten kan de kartlegge hvor mange som kan være syke.

Merk at du her ikke får kontakt med verken lege eller helsevesen, og du får ikke varslet personer du har vært i nærheten av gjennom denne løsningen.

Meld fra til Folkehelseinstituttet ved mistanke om koronavirus.

Trenger du akutt helsehjelp?

Ved akutt sykdom, kontakt fastlegen din. Ikke møt opp uten avtale, så kan legen vurdere smittefaren først. Hvis du er akutt syk og ikke får tak i fastlegen din, ring legevakten på telefon 116 117.

Du skal kun ringe legevakt når du har behov for akutt helsehjelp.

Hvis liv og helse er i fare, ring 113.

Venter du på prøvesvar?

Du blir kontaktet når svaret på din prøve er klar. Dette tar vanligvis ikke mer enn to arbeidsdager.