Til innhold
Forskrifter om forebygging av koronasmitte i Oslo kommune

Forskrift om tillegg til forskrift om forebygging av koronasmitte i Oslo kommune

Forskrift om tillegg til forskrift om forebygging av koronasmitte i Oslo kommune (FOR-2020-03-13-285)

Helsedirektoratet har i vedtak 12. mars 2020 bestemt at serveringssteder kan holde åpent dersom det foregår servering av mat, og det kan legges til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand. Dette er begrunnet i et behov for å opprettholde mattilbudet. Lange åpningstider kombinert med alkoholservering fører til uakseptabel smitterisiko.

Det er derfor behov for å innskrenke åpningstidene for steder som både serverer alkohol og mat. På denne bakgrunn har smittevernoverlegen i dag med hjemmel i smittevernloven § 4-1 femte ledd jf. første ledd truffet følgende vedtak:

De serverings- og skjenkestedene i Oslo kommune som har anledning til å holde åpent i medhold av Helsedirektoratets vedtak av 12. mars 2020, skal holdes lukket mellom kl. 21.00 og kl. 06.00. I Oslo kommune er det kun serverings- og skjenkesteder som har kjøkken og som praktiserer bordservering som kan holde åpent. Skjenketiden for alkoholholdig drikk følger skjenkestedets åpningstid, likevel slik at skjenkingen skal opphøre senest ½ time før stedet skal stenge, altså kl. 20.30. Serveringssteder som ikke har skjenkebevilling er ikke omfattet av denne forskriften, og følger ordinære åpningstider. Serverings- og skjenkesteder som driver take-out-virksomhet, kan fremdeles servere mat til take-out eller levering frem til normal åpningstid så fremt det ikke oppholder seg gjester i lokalet etter kl. 21.00. Serveringssteder som driver take-out-virksomhet, kan fremdeles servere mat til take-out eller levering uavhengig av bordserveringsmuligheten.

Forskriften går foran forskrift om åpningstid for Oslo kommune (FOR-2018-05-23-862) og lokale åpningstidsforskrifter vedtatt av bydelene i medhold av denne.

Denne forskriften kommer som et tillegg til forskrift om forebygging av koronasmitte i Oslo kommune (FOR-2020-03-13-285). Forskriften trer i kraft straks og gjelder inntil videre.

Forskrift om tillegg til forskrift om forebygging av koronasmitte i Oslo kommune (FOR-2020-03-13-285) (PDF 0,4MB)