Presseinformasjon om koronasituasjonen i Oslo

Mediehenvendelser til byrådet om koronasituasjonen i Oslo.