Koronavirus

Barnehager og skoler

Barnehagene og skolene i Oslo er åpne. Det vil imidlertid fortsatt være lokale tilpasninger med hensyn til åpningstid i barnehagene.

Rutiner ved barnehagene

  Filmer om barnehageåpningen

  Alle barn må ha med matpakke for hele dagen

  Det blir ikke servert mat i de kommunale barnehagene inntil videre. Dette for å forenkle hverdagen for de ansatte og bidra til å begrense smitterisiko. Private barnehager bestemmer selv om de skal ha matservering.

  Åpningstid

  Nye regler for smittevern fra uke 23 åpner for større grupper, men krever fortsatt faste ansatte i avdelingene, og setter begrensninger for samarbeid mellom avdelinger. Derfor kan det være nødvendig med noe redusert åpningstid også fremover. Åpningstiden i kommunale barnehager bestemmes av bydelen.

  Vanlig pris gjelder

  Foresatte skal betale vanlig pris selv om åpningstiden forkortes, eller om de velger å ikke sende barnet til barnehage. Det er mulig med betalingsfri for barn som har langvarig sykefravær med legeerklæring.

  Har barnet luftveissymptomer?

  Barn med luftveissymptomer skal holdes hjemme fra barnehagen.

  Informasjon om hvem som skal holdes hjemme fra Utdanningsdirektoratet.

   Regler ved skoler

   Alle skoler åpnet uken 11.–15. mai. Skolehverdagen vil være litt annerledes enn før, slik at det er trygt for elevene å komme på skolen.

   Eksamen

   Alle skriftlige og muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener på 10. trinn og i videregående skole våren 2020 er avlyst. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses.Les mer om avlyste eksamener på Utdanningsdirektoratets nettsider.

   Privatisteksamen

   Privatisteksamener skal gjennomføres. Les mer om vårens gjennomføring av privatisteksamen.

   Fag og svenneprøver

   Oslo kommune åpner for gjennomføring av svenneprøver.

   Nasjonale regler og anbefalinger

   Les mer om barnehager og skoler på Utdanningsdirektoratets nettsider.