Koronavirus

Tiltak for arrangementer

For å hindre spredning av koronaviruset er det innført flere midlertidige tiltak som begrenser muligheten til å avholde arrangementer.

Gjeldende bestemmelser for arrangementer

Oslo kommune følger de til enhver tid gjeldende statlige retningslinjer for smittevern. Les Helsedirektoratets vedtak for arrangementer.

Det er inntil videre ikke tillatt å gjennomføre arrangementer på offentlig sted med flere enn 200 personer tilstede samtidig. Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement, kan regnes i tillegg til de 200. Alle arrangementer skal ha en ansvarlig arrangør og gjennomføres i henhold til gjeldende bestemmelser.

Private samlinger

I Oslo kommune er det innført et midlertidig forbud mot å arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede. 

Forbudet gjelder i første omgang fra 22. september til 6. oktober.

Private sammenkomster er alle private sammenkomster og løsere arrangementer både innendørs og utendørs. Dette kan for eksempel være fester, selskaper og andre sosiale treff i eller i tilknytning til private hjem, i parker eller andre steder utendørs. Alle deltakere skal kunne holde 1 meters avstand til hverandre.

Hva betyr dette for deg som arrangør?

Hvis du planlegger et arrangement med inntil 200 personer, er det opp til deg som ansvarlig arrangør å avgjøre hvordan smittevernkravene til gjennomføring skal overholdes. Det er også opp til deg å avgjøre om det er forsvarlig å avholde arrangementet. Derfor er det viktig at du setter deg inn i gjeldende råd for smittevern. 

Arrangementskontoret er tilgjengelig for spørsmål du måtte ha angående planlegging og gjennomføring av ditt arrangement. De ulike bransjeorganisasjoner vil også kunne bidra med relevant informasjon.

For større arrangementer kan det være aktuelt å kontakte lokale helsemyndigheter for spørsmål om gjennomføringen er smittevernfaglig forsvarlig. I Oslo kommune kan smittevernfaglige spørsmål rettes til bydelsoverlegen i bydelen arrangementet skal finne sted. Finn din bydel. For arrangementer som berører flere bydeler kan du kontakte smittevernoverlegen i Helseetaten

Smittevernveiledere

Hold deg oppdatert

Motta oppdateringer angående situasjonen og andre nyheter om arrangementer ved å melde deg på Arrangementskontorets nyhetsbrev.

Hva betyr dette for deg som tilskuddsmottaker?

Har du fått tilskudd til kunst- og kulturtiltak fra Kulturetaten?

Tilskudd gis under forutsetning av at tiltaket gjennomføres i henhold til de gjeldende retningslinjene for smittevern. Hvis det ikke er mulig å gjennomføre aktiviteten som planlagt og tiltaket må utsettes eller endres, skal dette godkjennes av Kulturetaten. Ved en eventuell avlysning kan Kulturetaten kreve at tilskuddet blir tilbakebetalt.

Informasjon om endringer, utsettelse eller avlysning skal sendes inn via søknaden Min side, hvor du velger “Ettersend dokumentasjon” i meldingsboksen, eller ved å sende e-post til tilskudd@kul.oslo.kommune.no med henvisning til referansenummer.

Har du fått tilskudd til idrettstiltak fra Bymiljøetaten?

Alle søkere som har fått innvilget tilskudd til idrettstiltak vil motta utbetaling som normalt selv om aktiviteter avlyses, utsettes eller nedskaleres som følge av koronavirussituasjonen.

Informasjon om eventuelle endringer skal da sendes Bymiljøetaten til postmottak@bym.oslo.kommune.no. De som avlyser eller nedskalerer tiltaket av andre grunner vil ikke motta tilskudd eller få redusert tilskudd. Vedtaket finner du i svarbrevet som du har fått.

Har du fått tilskudd til arrangementer fra bydelen din?

Vi anbefaler deg å kontakte disse direkte for å høre hvilke bestemmelser som gjelder der.

Gå til alle tilskudd, legater og stipend

Du kan også ta kontakt med Arrangementskontoret for å finne riktig instans: arrangement@kul.oslo.kommune.no

Søk om støtte til prosjekter tilpasset koronapandemien

På tilskuddsordningen “Løpende tilskudd til kunst- og kulturtiltak” kan du nå søke om støtte til nettbaserte konserter, forestillinger, utstillinger og lignende. Du kan også søke om tilskudd til nye fysiske formidlingsformer tilpasset koronapandemien. Arrangementene må gjennomføres i tråd med myndighetenes krav til smittevern.

Du kan også søke om tilskudd til arrangementer som allerede er gjennomført fra og med innføringen av nasjonale og regionale restriksjoner 12. mars. Dette gjelder kun for prosjekter tilpasset koronapandemien. 

Hva betyr dette for deg som leietaker?

Vi anbefaler deg å kontakte forvalter direkte for å høre hvilke bestemmelser som gjelder for uteområdet eller lokalet du ønsker eller har fått innvilget leie.

Reduserte priser for leie av gategrunn