Sommerjobb for ungdom i Bydel Stovner

Vi rekrutterer over 50 ulike arbeidsgivere. I jobben får man oppfølging fra veiledere tilknyttet Jobbsenter for unge.

Hvem kan søke?

 • Du er mellom 15 og 23 år (født i årene 1998 til 2006).
 • Du har bostedsadresse i Bydel Stovner

Hva slags jobber kan jeg søke på?

Arbeidsoppgavene vil variere ut i fra hvilken arbeidsgiver man får tildelt jobb hos. Dette kan være alt fra:

 • Salg og service arbeid i butikk
 • Utearbeid som vedlikehold av grøntområder med plenklipping, beskjæring av trær og annet hagearbeid
 • Vaktmestertjenester som maling og vedlikeholdsarbeid
 • Renholds jobber
 • Jobber med barn og unge i enten barnehage eller for Sommerskolen (krav om plettfri vandel)
 • Jobbe med eldre på sykehjem, dagsenter eller hjemmetjenesten (krav om plettfri vandel)
 • Arbeid med mat og drikke på kafe eller restaurant
 • Andre oppdrag (sjekk @stovnerjobbsenter på Instagram for å se noen av fjorårets jobber)

Har du tilretteleggingsbehov i jobben finner vi alltid løsninger i samarbeid med deg.

Denne sommerjobben må ta forbehold om at koronarestriksjonene tillater den formen for sosial kontakt og type arbeid som man får tilbud om.

Når kan jeg jobbe?

Du kan jobbe alle de tre ukene i den eller de puljene du søker på (husk å skriv noe om hvilken pulje du kan i din søknad).

 • Sommerjobb pulje 1: Uke 25-27 (21.06-09.07)
 • Sommerjobb pulje 2: Uke 30-32 (26.07-13.08).

Frist for å søke

Mandag 15. mars 2021 23:59. 

Hvordan søker jeg?

 • Du må levere en fullstendig og oppdatert CV elektronisk med søknaden innen fristen. Husk bilde! Husk å få frem din motivasjon for jobben, og hvordan du vil være en god arbeidstager. 

Se fullstendig utlysning (her finner du også søknadsskjema). 

Vi går gjennom alle søknadene og innkaller aktuelle kandidater til intervju som vil foregå digitalt via Teams. Etter intervjuene vil de som blir valgt ut bli invitert til obligatorisk opplæring. Når opplæringen er gjennomført vil man få tilbud om jobb.

Trenger du hjelp med søknaden?

På Jobbsenter for unge kan vi bistå deg i å skrive CV og søknad og svare på andre jobbrelaterte spørsmål. Så lenge koronarestriksjonene gjør at vi ikke får holde åpent jobbsenteret foregår dette digitalt via Teams.

På Instagram @stovnerjobbsenter finner du oppdatert informasjon om sommerjobben og jobbsøking generelt. Ta kontakt med Magali Hytten hvis du har spørsmål.