Sommerjobb for ungdom i Bydel Stovner

Bydel Stovner har i mange år hatt en satsning på sommerjobb for ungdom. Bydel Stovner rekrutterer over 50 ulike arbeidsgivere som skal stå klare for å ta imot våre motiverte ungdommer.

Hvem kan søke?

Ungdommer mellom 15 og 23 år (født i årene 1999 til 2007) og som har bostedsadresse i Bydel Stovner kan søke på årets sommerjobb. 

Du må kunne jobbe alle de tre ukene i den eller de puljene du søker på (husk å skriv noe om hvilken pulje du kan i din søknad).

 • Pulje 1: uke 25-27, dato 20.06-10.07
 • Pulje 2: uke 30-32, dato 25.07-14.08

Hva slags jobber kan du søke på?

Arbeidsoppgavene vil variere ut i fra hvilken arbeidsgiver man får tildelt jobb hos. Dette kan være alt fra: 

 • Salg og service i butikk 
 • Utearbeid som vedlikehold av grøntområder med plenklipping, beskjæring av trær og annet hagearbeid
 • Vaktmestertjenester som maling og vedlikeholdsarbeid
 • Renholdsjobber
 • Jobber med barn og ungdom i enten barnehage eller for Sommerskolen (krav om plettfri vandel)
 • Jobber med eldre på sykehjem, dagsenter eller hjemmetjenesten (krav om plettfri vandel)
 • Arbeid med mat og drikke på kafe eller restaurant
 • Andre oppdrag (sjekk @stovnerjobbsenter på Instagram for å se noen av fjorårets jobber)

Har du tilretteleggingsbehov i jobben, for eksempel nedsatt funksjonsevne, finner vi alltid en løsning i samarbeid med deg. 

Lønn

Lønn etter gjeldende tariffsatser i Oslo Kommune regulert etter alder. 

Når kan du jobbe?

Sommerjobben går over tre uker i to ulike perioder, hvor hver arbeidstager kun blir ansatt for én periode. I jobben får man oppfølging fra veiledere tilknyttet Jobbsenter for unge slik at både arbeidstager og arbeidsgiver får en god opplevelse. 

 • Sommerjobb pulje 1: Uke 25-27 (20.06-10.07)
 • Sommerjobb pulje 2: Uke 30-32 (25.07-14.07)

Jobben varer i 3 uker og kan ha varierende arbeidstid (dag/kveld). Arbeidsdagens lengde kan også variere fra mellom 5-7,5 timer per dag. 

Frist for å søke

Fristen for å søke sommerjobb i Bydel Stovner er 1. mars 2022. 

Hvordan søker du?

Du søker på stillingen ved å sende inn søknadstekst og CV gjennom Webcruiter.

Søk sommerjobb i Bydel Stovner

Dette skjer når du har levert søknad

Vi går gjennom alle søknadene og innkaller aktuelle kandidater til intervju. Etter intervjuene vil de som bli valgt ut bli invitert til obligatorisk opplæring. Når opplæringen er gjennomført vil man få tilbud om jobb. 

Har du spørsmål eller trenger hjelp til å søke? 

På Jobbsenter for unge kan vi bistå deg i å skrive CV og søknad og svare på andre jobbrelaterte spørsmål. 

På Instagram @stovnerjobbsenter finner du oppdatert informasjon om sommerjobben og jobbsøking generelt. 

Har du spørsmål, kan du kontakte Jobbsenteret på jobbsenter.stovner@bsr.oslo.kommune.no