Sommerjobb for ungdom i Bydel Nordre Aker

Bydel Nordre Aker tilbyr sommerjobb til ungdom. Gjennom disse sommerjobbene har du mulighet til å relevant arbeidserfaring og ferdigheter som vil hjelpe deg videre i arbeidsmarkedet.

Hvem kan søke?

Ungdom mellom 16 og 20 år som har bostedsadresse i Bydel Nordre Aker kan søke. 

Hvis du er usikker på hvilken bydel du bor i, kan du sjekke dette her.

Hva slags jobber kan du søke på?

Du kan søke på forskjellige jobber, blant annet som barnehagemedarbeider, aktivitetsleder, fotograf og designassistent.

Lønn

Du blir ansatt i Oslo kommune og får lønn etter kommunens satser. Lønnen justeres etter alder.

Frist for å søke

Endelig søknadsfrist står i de ulike stillingsannonsene. Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju i mai og juni.

Slik søker du

Du søker via Webcruiter.

Se fullstendige utlysninger og søknadsskjemaer

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan garantere alle søkere jobb.

Har du spørsmål om sommerjobbene?

Brita Mikkelsen brita.mikkelsen@bna.oslo.kommune.no

Bente Fjetland bente.fjetland@bna.oslo.kommune.no