Sommerjobb for ungdom i Bydel Bjerke

Bydel Bjerke tilbyr ulike sommerjobber til ungdom. Gjennom disse sommerjobbene har du mulighet til å få lønn, relevant arbeidserfaring og ferdigheter som vil hjelpe deg videre i arbeidsmarkedet.

Hvem kan søke?

Vi tilbyr sommerjobb til to ulike grupper. 

  • Ungdom på 8. og 9. trinn bosatt i Bydel Bjerke
  • Ungdom på 10. trinn eller videregående bosatt i Bydel Bjerke

Hvis du er usikker på hvilken bydel du bor i, kan du sjekke dette her.

Hva slags jobber kan du søke på?

Vi tilbyr ulike og varierte arbeidsoppgaver. Noen av jobbene gjøres på steder som bydelen drifter selv (kommunale tjenester). For ungdom på 10. trinn og videregående vil i tillegg være mulighet til å jobbe for ulike bedrifter.

Eksempler på arbeidsoppgaver er:

  • Praktisk arbeid som maling, flytting, rydding og fiksing
  • Fritidsaktiviteter med barn og unge
  • Arbeid på butikker eller serveringssteder
  • Arbeid med eldre og/eller syke

Når kan du jobbe?

Ungdom på 8. og 9. trinn på være tilgjengelig for jobb i uke 26 eller 28.

Ungdom på 10. trinn eller videregående kan jobbe opptil 50 timer.

Frist for å søke

Søknadsfristen er 15. mai 2021. 

Slik søker du

Søknadsskjema for ungdommer på 8. og 9. trinn.

Søknadsskjema ungdommer på 10. trinn og videregående

Har du spørsmål om sommerjobbene?

Thomas Tengesdal: 468 07 149

Andrea Ihle Frogner: 477 86 031