Traineeordningen nominert i internasjonal kåring

Traineeordningen er nominert til en pris i regi av The Zero Project.

Zero Project er en stiftelse med hovedsete i Wien. De har i løpet av de siste årene etablert et verdensomspennende nettverk som arbeider for rettigheter til mennesker med funksjonsnedsettelser. Stiftelsen har sitt utspring i er The Essl Foundation som ble grunnlagt i 2007.

De har årlig en stor konferanse med fokus på FN-konvensjonen for mennesker med funksjonsnedsettelser og man får kun delta her hvis man er invitert inn i nettverket. Konferansens betydning innenfor dette fagfeltet sammenlignet med funksjonen Davos årlige samling har for næringslivet.

Oslo kommune ved traineeordningen for mennesker med funksjonsnedsettelser inviteres nå inn i dette nettverket. Det skjer ved at vi har blitt nominert til kåringen de mest innovative tiltak i 2016 og temaet denne gangen er arbeid.

Les mer om Forum on disability hos The Zero Project

De tre som uavhengig av hverandre har nominert oss er Likestillings- og diskrimineringsombudet, Norges Blindeforbund og Uloba.

Dette er inspirerende i forhold til det videre arbeidet med ansettelser av flere personer med funksjonsnedsettelser i Oslo kommune.

Det må i tillegg nevnes at dette harmonerer godt med at Helse- og sosialkomiteen i september skal besøke Wien. Vi har arrangert et besøk hos Zero Project for komiteen. Zero Project holder til i FN-huset i Wien.

Tilbake til Traineeordningen