Til innhold

Lønns- og arbeidsforhold

Oslo kommune er en av Norges største arbeidsgivere med over 45 000 ansatte. Vi skal gjenspeile mangfoldet i byens befolkning. Kommunen er en trygg og velordnet arbeidsplass. Det gjelder blant annet forhold knyttet til arbeidstid og fleksitid, lønn, permisjonsordninger og omstillingsprosesser.

Alle kommunens virksomheter har IA-avtale. 

Lønn

Oslo kommune ønsker å tilby konkurransedyktig lønn. I utlysningsteksten finnes som regel informasjon om lønnsnivå for den aktuelle stillingen.  Lønnsutvikling sikres gjennom tariffoppgjør og lokale forhandlinger. Lønnsrammesystemet består av et stillingsregister, lønnsrammer og en lønnstabell.

Lønnstabell (PDF 0,1 MB)

Lønnstabell (XLS 0,1 MB)

Lønnstabell for toppledere (PDF 0,1 MB)

Utbetaling av lønn

Lønn utbetales senest 28. hver måned. Unntaket er Utdanningsetaten og Undervisningsbygg som har utbetalingsdato den 12. hver måned.

For spørsmål om lønn eller arbeidsforhold, ring 21 80 21 80

Lønnsrammer

Lønnsrammer i Oslo kommune (PDF, 2,7 MB)

Det finnes to typer lønnsrammer:

1. ansiennitetsrammer som gir lønnsopprykk i forhold til ansiennitet
2. direkteplasserte lønnsrammer som ikke gir ansiennitetsopprykk

Lønnsrammene består av 25 alternative nivåer. Alternativ 1 er stillingens minstelønn / grunninnplassering og alternativ 25 topplønn.

En stilling kan utlyses mellom alternativ 1 og 25. Dette vurderes av den enkelte virksomhet. Vi tar også hensyn til ansiennitet når vi ansetter om stillingen er plassert i en ansiennitetsramme.

Stillingsregister

Stillingsregister i Oslo kommune (PDF, 0,1 MB)

I stillingsregisteret finner du kommunens stillingskoder. Alle stillinger er plassert i en lønnsramme som bestemmer lønnsnivået for stillingen. Når kommunen ansetter personer blir lønnsnivået bestemt innenfor stillingens lønnsramme.

Tariffoppgjør 2016

Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene

Utviklingsmuligheter

Oslo kommune har spisskompetanse innen en rekke fagområder. Kommunens mange og varierte oppgaver gir muligheter til faglig og personlig utvikling i det daglige arbeidet.

Kompetanseutvikling brukes aktivt i kommunens kontinuerlige utviklings- og moderniseringsarbeid.  

Opplæringsbehov dekkes også ved interne og eksterne kurs/ utdanninger, eventuelt i kombinasjon med stipend- og permisjonsordninger.

Lån

Ansatte har mulighet for gunstige lån i Oslo Pensjonsforsikring.

Forsikring

Ansatte omfattes av kommunens kollektive personalforsikringer: gruppeliv, yrkesskade og ulykkesforsikring på fritiden. 
Oslo Pensjonsforsikring

Pensjon

Oslo kommune har i tillegg til folketrygden, offentlig tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Kommunen har også en avtalefestet pensjonsordning (AFP) som gir større fleksibilitet og valgmulighet fra 62 år.