Jobb i Oslo kommune
Ifrah Handulle
Når kollegaer får til noe, gleder seg over det og er engasjerte – da blir jeg motivert. Foto: Benjamin V. Andersrød

Ifrah Handulle

Informasjon

Navn: Ifrah Handulle

Alder: 35

Stilling: Avdelingsleder i NAV, kvalifiseringsprogrammet

NAV Grünerløkka

Beskrivelse

Jeg er sosionom, med master i sosialt arbeid og videreutdanning i ledelse, og jeg har faktisk jobbet i Bydel Grünerløkka siden masterstudiet. I løpet av mine ni år her har jeg jobbet med flere ulike ting. Jeg begynte som oppfølgingskonsulent, så var jeg fagkonsulent og seksjonsleder. Nå er jeg avdelingsleder.

Jeg føler at jeg er med på noe som betyr noe i en større sammenheng.

En del av min stilling innebærer at jeg samarbeider med sosialfagutdanningen. Målet er å samarbeide om overføring av kunnskapsbasert erfaring, og bidra til en mer praksisnær undervisning, gjennom å knytte utdanning og praksisfelt tettere sammen.

Som leder for kvalifiseringsprogrammet får jeg være med på å skape et mer inkluderende samfunn for de som står utenfor arbeidslivet og for de som har ulike sosiale utfordringer. Jeg får være med å påvirke slik at de får en inngang til det mange tar for gitt. Det synes jeg er kjempeviktig og det er derfor jeg jobber med det jeg gjør.

For å jobbe med dette tror jeg først og fremst man må være opptatt av mennesker. Man må være opptatt av å tenke likhet, rettferdighet og at ikke alle har samme utgangspunkt i livet. Noen er mer heldige enn andre, både ut i fra oppvekstsvilkår og andre faktorer som spiller inn. 

Om man ikke er genuint opptatt av at alle mennesker har en verdi, så tror jeg ikke det passer å jobbe her.