SMS om kommuneplan

Byrådet sendte ut en SMS til alle i Oslo over 15 år da kommuneplanen ble lagt ut på høring. Det er første gang informasjon om et kommuneplanutkast går så bredt ut. SMS’en hadde lenker til dokumentene. Teksten i SMS’en var slik:

Byrådet har utarbeidet et forslag til ny samfunnsdel av kommuneplanen for Oslo med byutviklingsstrategi, kalt «Vår by. Vår fremtid».

Foto: Oda Hveem
Bilde: Oslo kommune
Vi har sendt deg en SMS for å gjøre deg oppmerksom på at denne nå er ute på høring. Vi håper du vil lese den og gi oss dine innspill. Alle innspill vil bli grundig vurdert når vi skriver ferdig det endelige forslaget som bystyret skal behandle.

Kommuneplanen er en overordnet og langsiktig plan som viser retning for byens utvikling uten å gå i detalj på alle områder. Kommuneplanens samfunnsdel handler om hvordan Oslo kommune skal utvikle tjenestene, legge til rette for samfunnsutvikling og løse oppgavene best mulig frem mot 2040. Byutviklingsstrategien sier noe om hvordan vi skal utvikle byen slik at vi når målene i samfunnsdelen. Denne planen angår derfor alle som bor i Oslo!

Hva slags by vil du at Oslo skal være i 2040?

Her finner du kommuneplanutkastet med kart og vedlegg:

Utkast til Kommuneplan 2017
Utskriftsvennlig for A4 – utkast til kommuneplan 2017
Strategisk arealkart
Temakart Utviklingsstrategi
Temakart Torg/grønt/sykkel
Vedlegg: Utviklingsområder, kollektivknutepunkt
Vedlegg: Arealpotensial i stasjonsnære områder

Send meg lenke til kommuneplanutkastet på e-post.

Gi innspill i høringsperioden

Med vennlig hilsen

Robert Steen
Byråd for finans

Hanna E. Marcussen
Byråd for byutvikling