Seniorveileder

Seniorveilederene tilbyr hjemmebesøk og samtale til deg som er senior og ikke mottar helse- og omsorgstjenester fra bydelen. Vi kan også hjelpe med informasjon og andre tiltak.

Hva gjør en seniorveileder?

Seniorveilederen kan hjelpe deg med å finne tilbud og tjenester som passer for deg og ditt liv, slik at du kan bo trygt hjemme lengst mulig. Seniorveilederen kan også hjelpe deg med å finne aktiviteter i nærmiljøet. Alle bydeler har en seniorveileder og tilbudet er gratis.

Seniorveilederen kan også hjelpe deg som er pårørende til eldre og seniorer. 

Temaer dere kan snakke om kan være

  • Tilbud og aktiviteter i bydelen 
  • Hverdagsliv og sosialt nettverk
  • Egne ressurser og mestring
  • Fysisk aktivitet
  • Kosthold
  • Trygghet i hjemmet
  • Boforhold
  • Hjelpemidler

Se hva en seniorveileder kan gjøre for deg i denne filmen:


Les mer om seniorveileder og aldersvennlig by i seniormagasinet "Sjef i eget liv" (PDF 9 MB)

Slik kontakter du din seniorveileder

Seniorveilederen tar selv kontakt med personer over 80 år. Du som er under 80 år kan selv kontakte seniorveilederen i din bydel.

Kontakt seniorveileder

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen

Aktiviteter og forebyggende helsetilbud

Seniorsentrene er en sosial møteplass med ulike aktivitetstilbud. 
Her finner du oversikt over seniorsentrene i Oslo