Seniorveileder

En seniorveileder tilbyr hjemmebesøk og samtale til deg som er senior og ikke mottar helse- og omsorgstjenester fra bydelen. Du kan få hjelp til å finne aktiviteter og helsetilbud som passer for deg i din bydel.

Dette gjør en seniorveileder for deg

Seniorveilederen kan hjelpe deg med å finne tilbud og tjenester som passer for deg og ditt liv, slik at du kan bo trygt hjemme lengst mulig. Seniorveilederen kan også hjelpe deg med å finne aktiviteter i nærmiljøet. Alle bydeler har en seniorveileder og tilbudet er gratis.

Seniorveilederen kan også hjelpe deg som er pårørende til eldre og seniorer.

Temaer dere kan snakke om kan være

  • Tilbud og aktiviteter i bydelen
  • Hverdagsliv og sosialt nettverk
  • Egne ressurser og mestring
  • Fysisk aktivitet
  • Kosthold
  • Trygghet i hjemmet
  • Boforhold
  • Hjelpemidler

Se hva en seniorveileder kan gjøre for deg i denne filmen:

Seniorveilederen tar selv kontakt med personer over 80 år. Du som er under 80 år kan selv kontakte seniorveilederen i din bydel.

Finn aktiviteter og helsetilbud

Du kan også selv finne tilbud om sosiale aktiviteter, trening, arrangementer og helsehjelp i kommunen. De aller fleste tilbudene er gratis, krever ingen søknad og har ikke ventetid.

Finn tilbud som passer for deg