Til innhold
Rusinstitusjoner

Kontakt

Kontaktperson

Anders Dalsaune Jansen, stiftelsesleder

Telefon

23 12 36 00

E-post

Besøksadresse

Normannsgata 47, 0655 OSLO

Faks: 23 12 36 01

Tyrilistiftelsen - rehabilitering

Tyrilistiftelsen skal gi den enkelte mulighet til å øke sin livsmestring, uten å være styrt av rusmidler og kriminalitet. Rehabiliteringstilbudet er fortrinnsvis lokalisert på Tyrilihaugen på Lillehammer og Tyrili Arena på Tøyen, men andre enheter kan også benyttes.

Målgruppe

 • ungdom og voksne over 18 år
 • problemer med rusmiddelmisbruk og kriminalitet
 • rusfri, med rom for å prøve, feile og seire
 • du har gjennomført behandling, men har behov for oppfølging og støtte
 • behov for fellesskap, i rusfrie rammer og i forpliktende samarbeid

 

Tilbud

 • 20 heldøgns rehabiliteringsplasser
 • helhetlig tilbud med individuell behandling og oppfølging ut i fra fungering og utvikling
 • arbeidslag, grupper, samtaler og aktiviteter
 • kunnskap og treningsmuligheter på ulike livsområder
 • støtte ved integrering i arbeidsliv eller utdanning
 • et fast og trygt bosted med ulik grad av støtte og tilsyn
 • et godt sosialt nettverk, med fokus på familierelasjoner der dette er mulig
 • oversikt og kontroll over egen økonomi
 • ansatte med utdanning og erfaring innen blant annet ledelse av samtalegrupper, familieterapi, kognitiv terapi, gestaltterapi, ernæring, fysisk aktivitet og friluftsliv.

Tyrili Arena er leiligheter som kan disponeres i en overgangsperiode. Samfunnet rundt skaper arenaer for endring og utvikling. Du får støtte i utdanning og veivalg inn i arbeidsmarkedet.

Tyrili har også avtaler med spesialisthelsetjenesten, kriminalomsorgen og Barne- ungdoms- og familiedirektoratet.

For å styrke sårbare overganger fra institusjon til egen bolig kan det tilbys brukerstyrte opphold når rehabiliteringsoppholdet er gjennomført i henhold til plan. Tilbudet gis på bakgrunn av en individuell vurdering, og forutsetter et tett samarbeid mellom bruker, bydel og Tyrili.