Til innhold
Prindsen mottakssenter

Akuttovernatting

Du kan få akuttovernatting for inntil tre døgn.

For tildeling av akuttplass for personer med rusproblemer mellom klokken 08.00-15.00, kan du kontakte ditt NAV kontor, sosialtjenesten

De kan også bestille plass til deg fra Felles inntak på telefon 915 45 971.

Etter klokken 15.00, møt opp på Legevakten i Storgata eller ta kontakt med tjenesten for akutt krisehjelp på telefon 23 48 70 90.

Kontaktinformasjon

Inntak til akuttovernatting hos Legevakten
Sosial og Ambulant Akuttjeneste
Telefon: 23 48 70 90

 

Felles inntak
Aili Spjøtvoll

Seksjonssjef

aili.spjotvoll@vel.oslo.kommune.no

Telefon: 926 18 744