Til innhold
Rusinstitusjoner

Kontakt

Kontaktperson

Ole-Remy Olsen, institusjonssjef

Telefon

23 42 73 50

E-post

Besøksadresse

Østensjøveien 56, 0667 OSLO

Østensjøveien hus

Vi har forskjellige tilbud til voksne kvinner med ulik grad av rusbruk: aktiv rus, moderat rusbruk og tilnærmet rusfri.

Vi har en avdeling for voksne kvinner i aktiv rus som trenger oppfølging og hjelp for å få kontroll over rusmiddelbruken sin, slik at de kan fungere bedre i hverdagen.

En avdeling er for kvinner med større grad av rusmestring som ønsker å redusere eller avslutte rusmiddelbruken sin og forberede en selvstendig tilværelse i egen bolig.

Avdeling "Svingen" har skjermede plasser for kvinner i aktiv rus med atferdsutfordringer. Vi ønsker å hjelpe brukerne til å fungere bedre i hverdagen. Dette er et midlertidig tilbud til brukere som har vanskeligheter med å bo andre steder.

Målgruppe

  • brukere av opiater, sentralstimulerende stoffer, medikamenter, cannabis, alkohol
  • brukere som trenger noe praktisk hjelp
  • brukere som trenger hjelp fra helsefaglig personell

Tilbud

  • 31 døgnplasser, 5 av disse er på skjermet avdeling
  • avhengig av avdeling kan du bo her 1 til 2 år
  • frokostservering mandag til fredag. Brunsj serveres lørdag og søndag. Søndagsmiddag
  • mulighet for oppfølging etter utflytting
  • noen av boenhetene er HC-tilpasset