Til innhold
Rusinstitusjoner

Holmen

Kontakt

Kontaktperson

Nanny Weisser Eide

Telefon

22 13 91 40

E-post

Postadresse

Postboks 3402 Bjølsen, 0406 OSLO

Besøksadresse

Bergensgata 1, 0468 OSLO

Holmen

Holmen er en rusfri døgninstitusjon som driftes av Stiftelsen Kirkens Bymisjon. Vi hjelper deg som er bekymret for ditt forbruk av rusmidler og som ønsker hjelp til å endre, redusere eller avslutte forbruket.

-------------------------------------------------------------- NB! --------------------------------------------------------------
På grunn av rehabilitering av Bergens gata 1 flytter Holmen i midlertidige lokaler i Lovisenberggate 17, oppgang C, onsdag 2.10.2019. Tilbud og innsøking vil være det samme, men antall plasser på midlertidig adresse vil være 16.
I forbindelse med flytting i uke 39 og 40 vil det være redusert mulighet for innsøking. Første ordinære innsøking etter innflytting i Lovisenberggate 17 vil være tirsdag 8.10.2019 fra kl. 0900-1100. Ved behov for ytterligere informasjon ta kontakt med Holmen på telefon 22 13 91 40.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Målgruppe

 • kvinner, menn og par over 18 år med langvarig rusproblematikk
 • du klarer deg selv i hverdagen, eventuelt med veiledning
 • ønske om et skjermet og rusfritt alternativ i påvente av et lengre behandlings- eller rehabiliteringsopphold ved andre institusjoner
 • trenger en mellomstasjon etter et behandlings- eller rehabiliteringsopphold, i påvente av et tilbud i bydelene
 • du trenger stabilisering, rammer og støtte en kort periode for å kunne fortsette å holde deg rusfri
 • du er uten fast bolig og trenger bistand og et rusfritt miljø for å kunne jobbe med å skaffe bolig

Tilbud

 • korttidsopphold, fra to til 90 dager. Vanlig oppholdstid er 20 dager.
 • 25 heldøgnsplasser
 • døgnbemannet, med hvilende nattevakter
 • alle har to faste kontaktpersoner
 • hos oss jobber det sosionomer, vernepleiere og barnevernpedagoger
 • vi har ikke helsepersonell ansatt, men forholder oss til fastlegen din

Du er en viktig bidragsyter til et trygt og rusfritt fellesskap, og må hjelpe til med daglige gjøremål. Tanken om at alle har noe de kan bidra med styrer våre arbeidsmetoder.

Holmen kan i samarbeid med deg og bydelen din avtale et tilbud om brukerstyrt plass. Oppholdet på brukerstyrt plass er tidsavgrenset (1-2 uker). Brukerstyrt plass er spesielt relevant for deg som har egen bolig og som kjenner Holmens tilbud. Du deltar i daglige oppgaver, og må være rusfri ved ankomst og under oppholdet. Kontakt Holmen for mer detaljert informasjon om tilbudet.