Til innhold
Rusinstitusjoner

Kontakt

Kontaktperson

Tone Meiland, institusjonssjef

Telefon

23 47 54 70

E-post

Besøksadresse

Fredensborgveien 7, OSLO

Fredensborg bosenter

Et midlertidig botilbud til brukere i aktiv rus. Vi kartlegger din livssituasjon og hjelper til med å videreformidle deg til egnede tiltak.

Målgruppe

  • unge voksne og voksne av begge kjønn, par
  • brukere av alkohol, opiater, sentralstimulerende stoffer, medikamenter eller cannabis
  • daglig eller periodevis rusmiddelbruk
  • ønske om å få et mer kontrollert rusmiddelbruk eller rusreduksjon
  • du klarer deg selv i hverdagen eller har behov for noe omsorg

Tilbud

  • 32 døgnplasser, inkludert 6 plasser på Veien videre
  • inntil tre måneder botid, kan forlenges inntil ett år
  • døgnbemannet
  • feltpleie
  • frokostservering

De ansatte har sosialfaglig bakgrunn. Vi tilbyr ikke oppfølging etter utflytting.