Til innhold
Rusinstitusjoner

Fagerborg bo- og omsorgssenter - Frelsesarmeen

Kontakt

Kontaktperson

Mona Skaug

Telefon

22 95 73 50

E-post

Besøksadresse

Sporveisgata 33, OSLO

Fagerborg bo- og omsorgssenter - Frelsesarmeen

Et lavterskel botilbud for voksne kvinner og menn i aktiv rus. Vi vil raskest mulig, og senest innen 3 måneder videreføre den enkelte bruker til et mer varig botilbud. Senteret drives av Frelsesarmeen.

Målgruppe

Kvinner og menn over 18 år som er etablerte rusmiddelmisbrukere. Tilbudet gjelder også brukere med legemiddelassistert rehabilitering, men som har et aktivt rusmiddelmisbruk.

Tilbud

  • 20 plasser hvor du kan bo i opptil 3 måneder
  • sosial- og helsefaglig oppfølging
  • individuell boavtale med målsettinger basert på dine behov
  • middagsservering og brødmåltid
  • trådløst nettverk og pc til bruk for beboerne

Vi er et lite og oversiktlig hus med kompetente medarbeidere som alltid er tilgjengelig for deg. Målsettingen er at alle beboere skal ha en individuell tiltaksplan (boavtale). Målene i boavtalen lages med bakgrunn i bestilling fra sosialtjenesten og samarbeid mellom beboer og primærkontakt.

Et viktig tema i tiltaksplanen er veien videre etter oppholdet på Fagerborg. Vi arbeider aktivt og målrettet, for å motivere brukerne til å søke mer varige botiltak. Beboerne har tilbud om jevnlige oppfølgingssamtaler med sin primærkontakt. Alle ansatte som er primærkontakter har minst 3-årig helse- eller sosialfaglig utdanning.

Les mer om oss på Frelsesarmeens nettsider