Til innhold
Rusinstitusjoner

Kontakt

Kontaktperson

Linda Van Nuffel, institusjonssjef

Telefon

23 42 75 60

E-post

Besøksadresse

Dronninghavnveien 10, OSLO

Mob: 400 31 142

Bygdøy rehabiliteringssenter

Vi er et tilbud til deg som bruker alkohol, medikamenter eller cannabis som rusmiddel, og som trenger oppfølging og bistand for å få kontroll over rusmiddelbruken. Målet er at du skal utvikle nødvendige ferdigheter for å mestre en livssituasjon i egnet bolig.

Målgruppe

 • voksne/eldre menn
 • brukere av alkohol, medikamenter eller cannabis
 • daglig eller periodevis rusmiddelbruk
 • ønsker å få en mer kontrollert rusmisbruk eller å bli rusfri
 • du klarer deg selv i hverdagen eller har behov for noe hjelp

Tilbud

 • inntil 2 år botid
 • 19 døgnplasser
 • Bemannet dag/kveld
 • noe matservering, men brukerne handler og lager egen mat
 • hos oss jobber ansatte sosialfaglig kompetanse
 • mulighet for å avtale noe oppfølging etter utflytting