Til innhold
Rusinstitusjoner

Kontakt

Kontaktperson

Mari Kopperud, institusjonsleder

Telefon

23 21 09 73

Besøksadresse

Heimdalsgata 25, OSLO

Alternativt telefonnummer: 23 21 09 74

Bosatt

Bosatt er ett rusfritt botilbud for deg som har vist vilje og evne til å mestre en rusfri tilværelse. Vi har 19 leiligheter i Heimdalsgata og 9 leiligheter ute i ordinære borettslag på Grønland og Teisen. Vi jobber for at du skal få en så normal hverdag som mulig, og vi har fokus på aktivitet og nettverk. Bosatt er en del av Frelsesarmeens rusomsorg.

Målgruppe

  • voksne over 18 år
  • brukere som har vist evne og vilje til å mestre en rusfri hverdag
  • du klarer deg selv i hverdagen, eller har noe oppfølgingsbehov

Tilbud

  • 28 leiligheter
  • individuell oppfølging som skal gjøre deg i stand til å ta ansvar og kontroll over ditt eget liv
  • din egen primærkontakt
  • rammeavtaler mellom bruker, Bosatt og sosialtjenesten. Det avholdes jevnlige ansvarsgruppemøter.
  • personalet er tilgjengelig på dag og kveld i ukedagene. Det er egne helgevakter som jobber dagtid.

Oppfølgingsteamet i Bosatt består av 4 oppfølgingskonsulenter. Teamet har kompetanse innen sosialt arbeid, rusforebyggende arbeid, boligsosialt arbeid, nettverksarbeid og miljøarbeid/terapi. Alle har helse- eller sosialfaglig utdannelse, eller mange års erfaring med brukergruppen.

Vi vektlegger å øke din selvstendighet. For eksempel jobber vi sammen med NAV for at du igjen skal kunne få kontakt med arbeidslivet, og sørger for at du får hjelp til å avklare dine økonomiske rettigheter. Vi gir råd og veiledning i forhold til økonomi, budsjett og gjeldsproblematikk. Vi jobber også med rusmestring, sosial trening, nettverk, familie- og pårørendearbeid, og bidrar til å skape en meningsfull fritid. 

Bosatt er en del av Frelsesarmeens ulike tiltak innen rusomsorg. Tiltaket samarbeider tett med øvrige tiltak som Feltpleien, Gatehospitalet, Kontaktsenteret og Fretex for å kunne gi bruker et så helhetlig tilbud som mulig.