Tyrilistiftelsen - rehabilitering

Kontakt

Kontaktperson

Anders Dalsaune Jansen, stiftelsesleder

Telefon

23 12 36 00

E-post

Besøksadresse

Normannsgata 47, 0655 OSLO

Faks: 23 12 36 01

Tyrilistiftelsen - rehabilitering

Tyrilistiftelsen skal gi den enkelte mulighet til å øke sin livsmestring, uten å være styrt av rusmidler og kriminalitet. Rehabiliteringstilbudet er fortrinnsvis lokalisert på Tyrilihaugen på Lillehammer og Tyrili Arena på Tøyen, men andre enheter kan også benyttes.

Oslo kommunes avtale med Tyrilistiftelsen avvikles den 1. juli 2022.

Målgruppe

 • ungdom og voksne over 18 år
 • problemer med rusmiddelmisbruk og kriminalitet
 • rusfri, med rom for å prøve, feile og seire
 • du har gjennomført behandling, men har behov for oppfølging og støtte
 • behov for fellesskap, i rusfrie rammer og i forpliktende samarbeid

 

Tilbud

 • 20 heldøgns rehabiliteringsplasser
 • helhetlig tilbud med individuell behandling og oppfølging ut i fra fungering og utvikling
 • arbeidslag, grupper, samtaler og aktiviteter
 • kunnskap og treningsmuligheter på ulike livsområder
 • støtte ved integrering i arbeidsliv eller utdanning
 • et fast og trygt bosted med ulik grad av støtte og tilsyn
 • et godt sosialt nettverk, med fokus på familierelasjoner der dette er mulig
 • oversikt og kontroll over egen økonomi
 • ansatte med utdanning og erfaring innen blant annet ledelse av samtalegrupper, familieterapi, kognitiv terapi, gestaltterapi, ernæring, fysisk aktivitet og friluftsliv.

Tyrili Arena er leiligheter som kan disponeres i en overgangsperiode. Samfunnet rundt skaper arenaer for endring og utvikling. Du får støtte i utdanning og veivalg inn i arbeidsmarkedet.

Tyrili har også avtaler med spesialisthelsetjenesten, kriminalomsorgen og Barne- ungdoms- og familiedirektoratet.

For å styrke sårbare overganger fra institusjon til egen bolig kan det tilbys brukerstyrte opphold når rehabiliteringsoppholdet er gjennomført i henhold til plan. Tilbudet gis på bakgrunn av en individuell vurdering, og forutsetter et tett samarbeid mellom bruker, bydel og Tyrili.

Du kan ta med deg hunden din til oss. Dere som søker dere inn på hundeplass, vil få tildelt leilighet som er tilrettelagt for hundehold, med tilgang til adskilt hundegård.