Syningom omsorgssenter

Kontakt

Kontaktperson

Grete Stubberud, institusjonssjef

Telefon

62 97 88 90

Besøksadresse

2134 AUSTVATN,

Syningom omsorgssenter

Et omsorgstilbud til deg som ønsker et rusfritt miljø, og som har behov for helse- og sosialfaglig oppfølging. Omsorgstilbudet innbefatter helseoppfølging og ernæring for å øke din livskvalitet.

Vi holder til i Nord-Odal kommune og tilbyr både korte opphold og noe lengre opphold, ut fra den enkeltes behov. Hos oss får du tilrettelagt oppfølging som forberedelse til utflytting i egen bolig jfr. rutinen «for at personer som har bodd lenge i Velferdsetatens rusinstitusjoner får varig boligløsning tilpasset sine behov». Opphold kan tilbys både i forkant eller i etterkant av rusbehandling i spesialisthelsetjenesten.

Målgruppe

  • voksne og eldre menn, kvinner og par
  • rusfri (primært i substitusjonsbehandling – LAR)
  • du klarer deg selv i hverdagen, eller har behov for noe praktisk bistand

Eventuell rusmiddelbruk kontrolleres med urinprøver, alkometer og kliniske vurderinger. Gjentatt rusmiddelbruk kan føre til at du mister plassen.

Tilbud

korttidsopphold inntil tre måneder

  • langtidsopphold inntil ett år
  • 22 døgnplasser
  • full kost, mot økt egenbetaling
  • døgnbemannet
  • medikamenthåndtering og avtale med legekontor
  • hos oss jobber helsepersonell, psykisk helsearbeidere og ansatte med med sosialfaglig kompetanse
  • ingen mulighet for oppfølging etter utflytting

Vi hjelper deg med å forberede deg på utflytting til egnet tilbud eller egen bolig.