Kontakt

Kontaktperson

Dorthe Pedersen Downey, institusjonssjef

Telefon

23 42 76 00

E-post

Besøksadresse

Lyder Sagens gate 20, 0358 OSLO

Stensløkka ressurssenter

Vi er et tilbud til deg som ønsker et rus- og medikamentfritt felleskap og tilrettelagt oppfølging som forberedelse til utflytting i egen bolig. Tilbudet er i første rekke rettet mot brukere som er ferdigbehandlet i spesialisthelsetjenesten (TSB). Ved innflytting må du enten være i arbeid, utdanning/aktivitet eller motta jobbstøtte gjennom f.eks Individuell jobbstøtte (IPS), eller ha et ønske om dette. Du vil få hjelp til å forebygge tilbakefall og styrke ditt eget nettverk blant annet gjennom arbeid, aktivitet og annet nettverk.

Målgruppe

  • tidligere brukere av opiater, sentralstimulerende stoffer, medikamenter, cannabis
  • du klarer deg selv i hverdagen og er rusfri

Tilbudet er medikamentfritt, bortsett fra medisiner for ADHD, depresjon eller lignende. Det er et krav at du har vært i rusbehandling i spesialisthelsetjenesten før du kan flytte inn hos oss. Det er også en forutsetning at du er i sysselsetting, utdanning, annen aktivitet eller har en plan for dette.

For å kontrollere at du ikke bruker rusmidler tar vi urinprøver, bruker alkometer og kliniske vurderinger. Oppdager vi at du ruser deg, blir du skjermet på en egen boenhet. Hvis du ruser deg flere ganger risikerer du å bli utskrevet.

Tilbud

  • 17 døgnplasser
  • døgnbemannet
  • botid inntil 1 år. Mulighet for forlengelse med inntil 6 måneder ved overføring til leiligheter i Dyretråkket
  • 6 halvdagsplasser med systematisk oppfølging
  • mulighet for øvrig oppfølging etter at du flytter ut