Exit mestringsenhet

Kontakt

Kontaktperson

Øyvind Jensen, institusjonssjef

Telefon

90 78 85 46

E-post

Postadresse

Underhaugsveien 22, 0354 OSLO

Besøksadresse

Underhaugsveien 22, 0354 OSLO

Mob: 907 81 469

Exit mestringsenhet

Et tilbud til unge voksne med daglig eller periodevis rusmiddelbruk. Du som bor hos oss står i fare for å etablere, eller har allerede, et alvorlig rusproblem. Her får du hjelp til kartlegging og utredning av psykisk helse, livssituasjon og ressurser. Vi legger til rette for nødvendig oppfølging fra fastlege, spesialisthelsetjeneste og andre aktuelle tjenesteytere. Vi jobber også for at du skal få nødvendige tjenester og egnet bosted i etterkant av oppholdet.

Vi tilbyr deg oppfølging og bistand slik at du kan få kontroll over din rusmiddelbruk og få bedre funksjonsevne. Dette kan bla være hjelp til etablering av sosialt nettverk, kontakt med familie, utprøving av arbeids- og aktivitetstiltak, få orden på egen økonomi og kunnskap om ernæring.

Målgruppe

  • unge voksne
  • brukere av alkohol, opiater, sentralstimulerende stoffer, medikamenter eller cannabis
  • ønske om å få en mer kontrollert rusmiddelbruk eller rusreduksjon

Tilbud

  • inntil 1 år
  • 8 døgnplasser
  • døgnbemannet
  • full kost, mot økt egenbetaling
  • helse- og sosialfaglig oppfølging
  • individuell boavtale med målsettinger basert på dine behov
  • du kan få noe oppfølging etter utflytting